یادمان و رویدادها

در سوگ فیدل

محسن جمال: تو

سزاوار مرگ نیستی

پایان تو

نه مرگ

که آغاز

رستاخیز است

در قامت بلند تو

اسپارتاکوس قد میکشد

مزدک

داد را

فریاد میزند

ستم دیده های تاریخ

در قامتت قیام میکنند

تو

پایداری

در برابر بیداد را

در گوش کر جهان

داد زدی

زندگی تو

نشان داد

که  سوسیالیسم

دیگر  افسانه نیست

خفتگان قرنها

از خواب  بیدار میشوند

تو

سزاوار مرگ نیستی

پایان تو

نه مرگ

که آغاز

رستاخیز است

 

۲۹.Nov.16

محسن جمال

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا