حقوق بشر

احکام ظالمانه برای متهمان پرونده مدلینگ شیراز

شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز، دوازده متهم پرونده مدلینگ شیراز را جمعا به ۳۷۹ ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور و اشتغال به برخی مشاغل محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، وکیل تعدادی از متهمان این پرونده در مورد متهمان پرونده مدلینگ شیراز گفت: این پرونده ۱۲ متهم دارد که هشت نفر از آنان خانم و چهار نفر آقا هستند که از سوی رییس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز، اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تشویق و ترغیب مردم جامعه اسلامی به فساد و فحشا، برگزاری نمایشگاه لباس از طریق ارائه مدل‌های غربی، مانکن شدن و تبلیغ فرهنگ برهنگی غرب به متهمان تفهیم شده است.

محمود طراوت روی با بیان اینکه متهمان این پرونده به حبس‌هایی از ۵ ماه الی ۶ سال محکوم شده‌اند در مورد احکام صادره آنان گفت: زن و مردی هریک به ۵ سال حبس و منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت ۲ سال از پایان دوران حبس محکوم شده‌اند.

وی ادامه داد: مرد دیگری به ۶ سال حبس و انفصال خدمات عمومی و دولتی (هر پست و حرفه‌ای که وزارت ارشاد به او بدهد) و منع از حرفه خبرنگاری و آنچه که به حرفه خبرنگاری مربوط می‌شود و منع از اشتغال به سردبیری مجله و آنچه به مطبوعات رایج کشور مربوط می‌شود به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس محکوم شده است.

طراوت روی افزود: خانم دیگری به یکسال حبس، زن و شوهری هریک به ۸ ماه حبس و منع از اشتغال در کار تولید و طراحی لباس و کار در آتلیه عکاسی برای مدت دو سال پس از پایان حبس، ۳ خانم هر کدام به ۴ سال حبس و منع از اشتغال به کار طراحی و تولید لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس، خانم دیگری به ۶ ماه حبس و منع از اشتغال و کار تولید، طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال از حبس محکوم شده‌اند.

وکیل تعدادی از متهمان پرونده مدلینگ شیراز گفت: در این پرونده خانم دیگری به مدت ۵ ماه حبس و منع از کار طراحی و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال از اتمام دوران حبس محکوم شده است. آخرین متهم آقایی است که به دو سال حبس و منع از اشتغال به حرفه عکاسی به مدت دو سال از پایان دوران حبس محکوم شده است.

وی اظهار کرد: دادگاه همچنین متهمان را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از پایان دوران حبس به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا