زحمتکشان

لایحه بودجه سال آینده؛ معیشت مردم و تشدید فقر و نابرابری اجتماعی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در چارچوب ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی توسط دولت به مجلس ارسال شد. افزایش نرخ بنزین ٬ برق ٬ آب و گاز در کنار خصوصی سازی و تامین منابع مالی دولت از طریق اجرای هدفمندی یارانه ها محور اصلی این لایحه را تشکیل می دهد. ..

“آخرین بودجه دولت یازدهم به مجلس رفت؛ دولت در قالب لایحه بودجه ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ کل کشور، قیمت نفت را در هر بشکه ۵۵ دلار و نرخ دلار را نیز ۳۳۰۰ تومان پیشنهاد کرد. لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه و صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است. قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به نرخ‌های امسال دستکم ۱۵ دلار بیشتر است. دلار نیز در بودجه امسال ۲۹۹۸ تومان بوده که برای سال آینده ۳۳۰۰ تومان پیشنهاد شده است.

سیگنال افزایش نرخ ارز در بوجه۹۶ به نوسانات بازار ارز دامن زد و سبب شد تا روز گذشته بار دیگر شاهد رشد نرخ دلار و بازگشت آن به کانال ۳۹۰۰ تومانی باشیم به طوری که نرخ دلار دیروز در ساعات پایانی معاملات در چند قدمی چهار هزار تومان در ایستگاه ۳۹۵۰ تومان ایستاد. در این میان نرخ ارز در بودجه سال آینده که۳۳۰۰ تومان پیش‌بینی شده، می‌تواند یک گام دولت را در اجرای سیاست ارز تک نرخی به پیش ببرد.”
از سوی دیگر خصوصی سازی از مهم ترین محورهای لایحه بودجه سال آینده است.”در بخش منابع، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و۴۴ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی برآورد شده است. در بخش مصارف نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی است.”

“بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود. افزایش نرخ فرآورده‌های نفتی در سال ٩۶ در لایحه بودجه این سال مورد تاکید دولت قرار گرفته است.”
اما در کنار آزاد سازی قیمت ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که به گرانی دامن می زند؛ موضوع افزایش عادلانه و واقعی دستمزد ها به فراموشی سپرده شده و باید شاهد تشدید فقر و نابرابری اجتماعی بود.

“بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری رشد حدود ٣۴ درصدی را نسبت به سال ٩۵ تجربه می‌کند. این در شرایطی است که بر اساس این لایحه حقوق کارمندان دولت برای سال ٩۶ با ١٠ درصد افزایش پیش‌بینی شده است…براساس پیش‌بینی دولت مجموع هزینه سرانه اختصاص‌داده‌شده به بیمه‌های تامین اجتماعی از سوی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل با ۲۶۳ هزار تومان خواهد بود.”

“براساس لایحه بودجه، کل هزینه‌های دولتی۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که سهم پرداخت یارانه‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر این مبنا تراز عملیاتی که حاصل اختلاف درآمدها و هزینه‌ها بوده، رقم منفی ۷۶ هزار میلیارد تومان است. گفتنی است در سال ۹۶، رقم ۹۶ هزار میلیارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است…”

این ارقام نشانگر سهم ناچیز امور رفاهی و معیشتی مردم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ و بی اعتنایی دولت و مجموعه حاکمیت به حقوق و سرنوشت توده های محروم جامعه است.

گزیده گزارش های اعتماد- دنیای اقتصاد وجهان صنعت

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا