زنان

دستمزد مساوی و مرخصی زایمان حقوق انکارناپذیر زنان کارگر است !

حدود سه سال از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان زنان می‌گذرد اما به علت تأمین نشدن منابع آن از سوی دستگاه‌های دولتی و سنگ اندازی کارفرمایان بخش خصوصی اجرای عمومی این قانون به زمان نا مشخصی موکول شده است. روزنامه ایران ۱۷ مهر ماه امسال در این باره گزارش داد ه بود: “اجرای این قانون حدود ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و تأمین نشدن این میزان بودجه نباید مانعی برای بهره‌مندی زنان شاغل از مزایای آن باشد “…

زنان کارگر و کارمند تا کنون نه تنها از این قانون بهره نبرده‌اند، بلکه کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی در پناه قوانین و نیز با توسل به پشتیبانی نهادهای حاکمیت، امنیت شغلی هزاران زن شاغل در سراسر کشور را پایمال ساخته و موجب بیکاری گسترده زنان کارگر و کارمند شده‌اند .

مطابق آمار رسمی، ۴۳ هزار زن در جریان مرخصی زایمان در دوره اخیر از کار اخراج شده‌اند. اخراج ۴۳ هزار نفراز زنان به دلیل استفاده از قانون مرخصی زایمان رسما مورد تایید قرار گرفته و زنان کارگر و کارمند به دلیل استفاده ازاین قانون امنیت شغلی‌شان به خطر افتاده است. هم‌ اکنون نیز تعداد زیادی از زنان شاغل از این قانون استفاده نمی‌کنند.

اخراج گسترده زنان زحمتکش شاغل در حالی صورت می‌گیرد که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نخستین گردهمایی مشاوران امور بانوان شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور اعلام کرده است: “۹۰ درصد از مجموع ۸۸هزار بنگاه دارای پروانه بهره برداری با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر هستند و بنگاه کوچک به شمار می آیند. چهار هزار و ۳۵۰ بنگاه نیز با اشتغال ۵۰ تا ۱۰۰ نفر جزو بنگاه های متوسط محسوب می شوند؛ حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد از کارکنان این بنگاه‌ها و همچنین دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی پروانه دار در سراسر کشور را زنان تشکیل می دهند. (ایرنا ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵)

با توجه به این برآورد آماری و مقایسه آن با آمار رسمی اخراج  ۴۳ هزار زن  در جریان مرخصی زایمان در دوره اخیر، می‌توان به ژرفای بی‌قانونی در حق زنان کارگر و کارمند پی برد و میزان فقر و سختی معیشت آن‌ها را از رهگذر اقدام‌های رژیم کارگر ستیز و زن ستیز به تصویر کشید.

مرخصی زایمان از حقوق انکارناپذیر زنان کارگراست. مطالبات زنان کارگر شامل موضوعاتی مانند؛

زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند، تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد، حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر تضمین شود، حق زنان در استفاده از مرخصی با حقوق  قبل و بعد از زایمان به رسمیت شناخته شده و اجرا شود و موارد دیگری از این قبیل است.

حضور در سندیکاهای کارگری و مبارزه برای تامین این مطالبات از وظایف مهم زنان کارگر و جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ماست. زنان کارگر بخش جدایی‌ناپذیر جنبش کارگری – سندیکایی در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی بوده و هستند.

اتحاد کارگر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا