گوناگون

میرحسین موسوی در بیمارستان قلب آنژیوگرافی شد

میرحسین موسوی  به همراه زهرا رهنورد امروز برای سی‌تی آنژیوگرافی قلب به بیمارستان تهران منتقل شد…

به گزارش «زیتون»، به گفته یکی از پرسنل بیمارستان قلب تهران، پیش از ظهر امروز به ناگهان تعداد زیادی مامور لباس شخصی به همراه ماموران انتظامات بیمارستان برای کنترل بیمارستان به بخش آنژیو وارد شد؛ پس آن میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه ماموران مراقب در بیمارستان حضور یافتند.
به گفته شاهدان عینی، ماموران مراقب، با این دو رهبر در حصر «جنبش سبز»  رفتار مناسبی نداشته  و خطاب به این دو با لحن نامناسبی می‌گفتند «شما از ما هم سالم‌تر هستید» یا «چرا با تمارض ما را به دردسر می‌اندازید»
همچنین پس از پایان یافتن سی‌تی  آنژیو، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به حصر در خیابان اختر بازگردانده شدند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا