اخبار

هدف آمریکا؛ چین به جای شوروی سابق

دخالت های آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر پایانی ندارد. این بیماری تشفی ناپذیر از جانب امپریالیسم بر علیه کشورهای سوسیالیستی همچنان ادامه دارد. رویدادهای نگران کننده ای در آبهای دریای چین می گذرد،حضور نظامی و دریایی آمریکا تهدیدات، تحریکات و توطئه پردازیهای ماجراجویانه ، وضع نا مناسبی در روابط کشورها بوجود آورده است.امروز ارتش چین یک زیر دریایی آمریکا را در حال جمع آوری اطلاعات در آبهای دریای چین جنوبی   توقف کرد…

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی گفته: نیروی دریایی چین یک زیردریایی بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا را که در آبهای بین المللی دریای چین جنوبی در حال جمع آوری اطلاعات علمی بود توقیف کرده است.

وی افزود واشنگتن رسما بازگردانده شدن زیردریایی بدون سرنشین این کشور را که چین توقیف کرده از پکن درخواست کرده است.
دریای جنوبی چین، پهنه ای آبی در حدود سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا است که در سال های اخیر همواره نام آن در عرصه سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شنیده شده است.

واقعیت های انکار ناپذیر نشانگر آنست که در مقابل نیروهای انقلابی و دمکراتیک وظیفه سنگینی قرار دارد.باید در گسترده ترین سطح ممکن در سطح جهان به روشنگری و سازمان دهی علیه زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات بین المللی بویژه حضور نظامی بسرکردگی آمریکا دست زد. احترام به قوانین بین المللی و رعایت اکید و پیگیر آن از طرف همه کشورها تنها راه مقابله و موثر با تشنج ها در شرایط  حساس کنونی منطقه و جهان است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا