گوناگون

پیام تبرک سال ۲۰۱۷ گنادی زیوگانوف

گنادی زیوگانوف

برگردان: ناهید مذکوری

سال۲۰۱۷ امسال مفهوم خاصی برایمان دارد زیرا برای امسال کسانی آماده شده اند که برایشان صلح و زحمت و آزادی وبرابری و وجدان وبرادری ارزش و مفهوم خاصی دارد. زیرا امسال صدمین سالگرد انقلاب اکتبر را هم در پیش داریم.
رفقای محترم ودوستان گرامی

تبریکات گرم ودوستانه مرا به مناسبت سه جشن که در یک زمان اتفاق افتاده وما را متحد می کند بپذیرید. رویداد سال نو وکریسمس وهمچنین سال نوی قدیمی(در ۱۳ژانویه هر سال  سال نوی قدیمی می باشد که مردم این روز را به جشن و پایکوبی مشغول می شوند وبسیار به شب چهارشنبه سوری شباهت دارد زیرا کودکان وبزرگسالان با ماسک به درب منازل رفته وهدیه دریافت می کنند. م )در پی یکدیگرند.

ما سعی می کنیم که این جشنها را در کنار اعضای خانواده و دوستان نزدیک جشن بگیریم وبرای یکدیگر آرزوی تندرستی وشادی نمائیم. برای هرکدام از ما این روزها آرزوهائیست پر از قصه های گرم وشاد، در این دنیای روشن هر قدر هم که سالها زندگی کنیم ودر دنیای خارجی مان اتفاقات دیگری افتاده باشد، باز هم با امید و بدون صبر و حوصله منتظر شب اول ژانویه خواهیم بود وچون کودکانی که منتظرمعجزه ای هستند بزرگ سالانه منتظر میشویم که سال نو برایمان زندگی نوینی آورد.

سال۲۰۱۷ امسال مفهوم وتحویل خاصی برایمان دارد زیرا برای امسال کسانی آماده شده اند که برایشان صلح و زحمت و آزادی وبرابری و وجدان وبرادری ارزش و مفهوم خاصی دارد. زیرا امسال صدمین سالگرد انقلاب اکتبر را هم در پیش داریم. ما این جشن را با احقاق حق در عمل بر پا می کنیم زیرا گذشتگان ما این چنین بودند، مبارزان در راه زندگی با کفایت وساختمان شوروی بزرگ.

ما در جمع دوستان وخویشان ودر کلکتیوهای کاری و در خیابانها ومیدانها-همگی به پیشواز سال نو توام با گرمی ومحبت خواهیم رفت وبرای نزدیکان ودوستان پر مهرمان بهترین آرزوهای خوبمان را خواهیم کرد، آرزو می کنم که سال ۲۰۱۷برای شما عزیزان سالی توام با پیروزی وتندرستی وموفقیت وبهترین ها باشد.

نقل از مرکز خدمات خبری کمیته مرکزی حزب کمونیست فدرال روسیه

گنادی زیوگانوف صدر حزب کمونیست فدراتیو روسیه

برگردان: ناهید مذکوری  ۳۱.۱۲.۲۰۱۶

https://kprf.ru/party-live/cknews/161272.html

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا