جوانان

تنبیه دانش‌آموز کلاس اولی با خط‌کش داغ!

مدتی است که اخبار تنبیه دانش‌آموزان از اقصی نقاط ایران به گوش می‌رسد، آن‌چنان که عملکرد وزارت آموزش و پرورش را زیر سئوال برده است، چرا که از دیرباز تاکنون معلمان دلسوز نقش الگو را برای دانش‌آموزان خود به عهده داشته اند، اما با اقدامات اخیر برخی از آنان این مسئله به چالش کشیده شده است، آن‌چنان که معلمان خاطی به بدترین شکل ممکن موجب آزار رساندن به دانش‌آموزان شده اند، در حالی که باید محیط امنی را برای آنها فراهم کرده و باعث اشتیاق آنان به علم آموزی شوند…

 

معلم چاروسایی با داغ کردن خط‌کش روی آتش بخاری نفتی مدرسه ضمن تنبیه ‌بدنی دانش‌آموز کلاس اول، دست او را سوزاند. مدتی است که اخبار تنبیه دانش‌آموزان از اقصی نقاط ایران به گوش می‌رسد، آن‌چنان که عملکرد وزارت آموزش و پرورش را زیر سوال برده است، چرا که از دیرباز تاکنون معلمان دلسوز نقش الگو را برای دانش‌آموزان خود به عهده داشته اند، اما با اقدامات اخیر برخی از آنان این مساله به چالش کشیده شده است، آن‌چنان که معلمان خاطی به بدترین شکل ممکن موجب آزار رساندن به دانش‌آموزان شده اند، در حالی که باید محیط امنی را برای آنها فراهم کرده و باعث اشتیاق آنان به علم آموزی شوند. با وجود این، ضروری است که هر چه زودتر این لکه ننگ از نظام آموزشی کشور پاک شود تا خانواده‌ها بدون دلهره و نگرانی فرزندان خود را به مدارس بسپارند، در غیر این صورت این معضل به بحرانی تبدیل می‌شود که کمترین تبعات آن فرار از مدرسه است.

روز گذشته نیما اکرمی دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی ساکن روستای شوتاور که شغل پدر او کارگری است، در این مورد بیان کرد: به دلیل بد نوشتن مشق‌هایم و ندانستن یک کلمه معلم مرا تنبیه کرد. او با بیان اینکه معلم تمام دانش‌آموزان را کتک زده و تنبیه کرده بود، افزود: معلممان تمام همکلاسی‌هایم را کتک زد و بعد نوبت به من که رسید ابتدا کتک زد و بعد با گذاشتن خط‌کش آهنی روی بخاری نفتی آن را بر روی دستم گذاشت و می‌‌گفت نباید خط‌کش را برداری تا مدت سه الی چهار دقیقه بر روی دستم نگه داشتم.

این دانش‌آموز ادامه داد: هر چه به او التماس کردم که خط‌کش را بردارم ولی نگذاشت و هم اکنون دستم سوخته است و توانایی برداشتن جسمی را ندارم. مادر نیما اکرمی هم در این باره عنوان کرد: همیشه فرزندم به خانه که می‌آمد می‌‌گفت که معلم در مدرسه دانش‌آموزان را کتک می‌‌زند تا اینکه یکی از روزهایی که از مدرسه آمد با دست سوخته وارد خانه شد که وقتی از او سوال کردیم گفت معلم با خط‌کش او را سوزانده است. به گزارش فارس، او اضافه کرد: از آموزش و پرورش می‌خواهیم با این معلم سنگدل برخورد جدی کند.

آرمان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا