زحمتکشان

۶۰ درصد از کارگران ساختمانی استان کردستان از سهمیه بیمه بی‌بهره‌اند

نائب رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان می‌گوید با وجود اینکه در استان کردستان ۷۰ هزار کارگر ساختمانی وجود دارد تاکنون تنها ۳۳ هزار نفر از آن‌ها بیمه شده‌اند. وی در عین حال تاکید دارد که ۶۰ درصد از کارگران ساختمانی استان کردستان از سهمیه بیمه بی‌بهره‌اند.

نائب رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان می‌گوید با وجود اینکه در استان کردستان ۷۰ هزار کارگر ساختمانی وجود دارد تاکنون تنها ۳۳ هزار نفر از آن‌ها بیمه شده‌اند. وی در عین حال تاکید دارد که تنها پشتوانه کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان بیمه تامین اجتماعی است و نمی‌بایست این حق ابتدایی را از آنها دریغ کرد.

«میکائیل صدیقی» نائب رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: استان کردستان هم اکنون ۷۰ هزار کارگر ساختمانی دارد که تنها ۳۳ هزار نفر از آن‌ها بیمه شده‌اند که این اجحافی بزرگ در حق کارگران ساختمانی این استان است.

مطابق وعده‌های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی سال ۹۵ باید ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه می‌شدند اما مطابق آمار انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی امسال حتی یک کارگر ساخمانی نیز بیمه نشده است.

نائب رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان با بیان اینکه سال ۹۵ باید ۱۰ هزار کارگر ساختمانی در این استان بیمه می‌شدند، تصریح کرد: زمان اندکی تا پایان سال ۹۵ باقی مانده و سازمان تامین اجتماعی باید تکلیف کارگران ساختمانی بیمه نشده کردستان را مشخص کند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در ادامه با بیان اینکه هم اکنون شهرستان‌های مریوان و سروآباد ۱۱ هزار کارگر ساختمانی دارند، تصریح کرد: از این تعداد تنها ۲۳۰۰ کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند و الباقی با وجود اینکه اسمشان در لیست درخواست بیمه شدن گنجانده شده است تاکنون بیمه نشده‌اند.

صدیقی افزود: هم اکنون در شهرستان‌های مریوان و سروآباد برای ۷۰ هزار کارگر توسط سازمان فنی حرفه‌ای کارت مهارت فنی صادر شده است اما بیمه نمودن این افراد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اساسا به آن پرداخته نمی‌شود.

نائب رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی استان کردستان در پایان با بیان اینکه تقریبا ۶۰ درصد از از کارگران ساختمانی استان کردستان از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی بی‌بهره‌اند، تصریح کرد: تنها پشتوانه کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان بیمه تامین اجتماعی است از این رو سازمان تامین اجتماعی نمی‌بایست این ابتدایی‌ترین حق را از ان‌ها دریغ کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا