گوناگون

حجم نقدینگی به ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید

میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در مدت ۸ ماه به ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان (۱۱۶۲ تریلیون تومان) رسیده است. این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲۸ درصد رشد دارد. حدود ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی متعلق به شبه پول است که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می دهد. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل می دهد که تا ۹.۵ درصد افزایش دارد…

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش گزیده های آماری آبان ماه از افزایش ۱۴.۲ درصدی حجم نقدینگی نسبت به اسفند سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه بانکی، میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در مدت ۸ ماه به ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان (۱۱۶۲ تریلیون تومان) رسیده است.

این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲۸ درصد رشد دارد. حدود ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی متعلق به شبه پول است که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می دهد.

این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل می دهد که تا ۹.۵ درصد افزایش دارد.

همچنین دارایی های خارجی در پایان آبان ماه سال جاری با ۴.۴ درصد کاهش به ۳۳۶۳.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۱۹ درصد افزایش در پایان آبان ماه سال جاری به نسبت اسفند ۹۴ به ۶۱۸.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

حجم اسکناس و مسکوک در پایان آبان ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۱۲۱.۶ درصد رشد داشته و به ۶۷.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

جمع کل دارایی های بانک مرکزی در پایان آبان امسال ۵۱۶۳ هزار میلیارد ریال بود که نشان دهنده ۴.۵ درصد رشد نسبت به پایان اسفند ماه است.

سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری با ۱۷.۱ درصد رشد به ۱۲۶۰.۲ میلیارد ریال رسید و سپرده های بخش دولتی نیز به میزان ۳۵۵.۹ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۵.۳ درصد رشد نشان می دهد.

میزان کل بدهی های بانک مرکزی ۵۱۶۳ هزار میلیارد ریال است که ۴.۵ درصد رشد یافته است. میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی با ۵ درصد کاهش به ۱۴۸۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید.

حجم اسکناس و مسکوک در پایان آبانماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۱۲۱.۶ درصد رشد داشته و به رقم ۶۷.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در دوره مورد بررسی به ۱۲۶۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده ۱۷.۱ درصد افزایش است.

جمع کل دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبانماه امسال به ۲۲۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی وضعیت دارایی های بانک های تخصصی در پایان آبان امسال نشان می دهد که دارایی های خارجی این بانک ها با ۴ دهم درصد رشد به ۵۱۲.۶ هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده این بانک ها نزد بانک مرکزی ۲۲.۱ درصد بیشتر شده و ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال است. البته جمع کل دارایی های بانک های تخصصی ۵.۱ درصد رشد کرده و به ۴۲۳۴.۹ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با ۱.۱ درصد رشد به ۵۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید و جمع کل بدهی ها نیز با رشد ۵.۱ درصدی ۴۲۳۴.۹ هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، درایی های خارجی در پایان سال گذشته از حدود ۵۸۲۳ هزار میلیارد ریال و در مدت ۸ ماه با افت ۲.۶ درصد به ۵۶۷۳.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا