ویدئو

آقای نیروی انتظامی… این سخنان کارگران میهن است!

حمیدرضا احمدی نماینده ی کارگران هپکوی اراک در تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه خطاب به نیروی انتظامی که باتوم های خود را به سمت کارگران نشانه رفت، چنِین گفته است …
۱۴۰۰نفر از کارگران هپکو سه ماه است حقوق نگرفته اند. آن ها با با مشکل تاخیر در پرداخت حق بیمه مواجه هستند. اعتراض کارگران هپکو از هیجدهم دیماه تاکنون ادامه دارشته است. حمیدرضا احمدی نماینده ی کارگران هپکوی اراک در تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه خطاب به نیروی انتظامی که باتوم های خود را به سمت کارگران نشانه رفت، چنِین گفته است:

https://www.youtube.com/watch?v=6DNo0cbzqSk

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا