گوناگون

مخابرات ایران در اختیار سپاه باقی ماند

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد با توجه به پرداخت بدهی از سوی شرکت اعتماد مبین، مساله فسخ قرارداد واگذاری مخابرات به این کنسرسیوم، لغو شد.

براساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی، شرکت مخابرات «بدهی‌های خود را تسویه کرد» و به این ترتیب «بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند». براساس این اطلاعیه «خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده» و به همین دلیل سازمان خصوصی سازی «از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است».
به گزارش زیتون، شرکت اعتماد مبین لغو شده است. به دنبال اعلام این مساله، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی برای متوقف کردن روند فسخ قرارداد تنظیم کرد.
مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور به این قرار اعلام شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک بیش از ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا