بین‌المللی

درخواست ۲۲۵ سال زندان برای رهبران حزب دموکراتیک خلق ها

احکام ضد انسانی و پایان دادن به فضای تهدید و وحشت آفرینی به مبارزه هوشیارانه، متحد و خستگی ناپذیر نیاز است. در این راستا پایان دادن به سرکوب از اولویت های مبارزه در مرحله کنونی است.دستگاه های سرکوبگر ترکیه  با پرونده سازیهای مسخره و مبتذل و متهم کردن مبارزان و شخصیتهای برجسته و رادیکال جنبش مردمی از جمله برای رهبران حزب دمکراتیک خلق ها؛ سومین حزب بزرگ در مجلس ملی ترکیه؛ به اتهام عضویت در پ.ک.ک در مجموع تقاضای ۲۲۵ سال مجازات زندان کرده است. در واقع هدفی جزء تشدید جوسرکوب، ارعاب و وحشت علیه مبارزان آزادیخواه را نداشته و ندارد …
به گزارش ایرنا، خانم فیگن یوکسک داغ و صلاح الدین دمیرتاش رهبران حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) به همراه هشت نفر دیگر از نمایندگان این حزب، حدود دو ماه است که در زندان به سر می برند.
رسانه های ترکیه روز سه شنبه گزارش دادند: تحقیقاتی را که دادستانی دیاربکر در مورد رهبران ح.د.پ شروع کرده بود، پایان یافته و کیفرخواست دادستانی آماده شده است.
در کیفرخواستی که در مورد دمیرتاش آماده شده، وی به عنوان یکی از سرکرده های PKK/KCK و مسئول شاخه سیاسی این سازمانها معرفی شده و آمده است: وی در دوره های مختلف نیز در تشکل موسوم به کنگره جامعه دمکراتیک DTK که در ماهیت ارگان قانونگذاری پ.ک.ک می باشد، به عنوان یکی از مسئولان اصلی این نهاد، نقش آفرینی کرده است.
دمیرتاش همچنین به ‘فعالیت تبلیغاتی به نفع سازمان تروریستی جدایی طلب (پ.ک.ک) و تلاش برای مشروع نشان دادن فعالیت های تروریستی این سازمان در جامعه’ متهم شده است.
وی همچنین به تشویق و تحریم مردم در رویدادهای ٨ – ۷ – ۶ اکتبر سال ۲۰۱۵ برای ریختن به خیابانها و تخریب اموال عمومی متهم شده است.
در این رویدادها که با عنوان حمایت از مردم کوبانی سوریه در شهرهای بزرگ ترکیه و برخی شهرهای کردنشین این کشور رخ داد، حدود ۵۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند و خسارات زیادی به اموال عمومی وارد آمد.
دادستانی با اتهام تشویق و تحریک مردم به نافرمانی قانونی و ارتکاب جرم خواستار ۴٣ تا ۱۴۲ سال مجازات زندان برای دمیرتاش شده است.
در کیفرخواستی که در مورد خانم یوکسک داغ صادر شده، آمده است: ‘او به نقش آفرینی و مدیریت در تشکل DTK و یکی از سرکرده های سازمان تروریستی پ.ک.ک متهم است’.
در کیفرخواست وی همچنین آمده است: ‘وی در مقاطع مختلف با نقض قوانین و مقررات مربوط به تجمعات و تظاهرات و تشویق و تحریک علنی مردم به کین و دشمنی و ارتکاب جرم و نقش آفرینی در حوادث اکتبر ۶-۷-٨ ۲۰۱۵ میلادی، فعالیت داشته است.’
دادستانی با این اتهامات خواهان مجازات زندان بین ٣۰ تا ٨٣ سال برای خانم یوکسک داغ شده است.
رهبران حزب دمکراتیک خلق های ترکیه به همراه هشت نفر دیگر از نمایندگان پارلمان و اعضای حزب کردی دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) در آبان ماه امسال روانه زندان شده اند.
تحقیقات دادستانی در مورد سه نماینده نیز بدون زندانی شدن آنها پیگیری می شود.
این سه نماینده پیشتر دستگیر شده ولی به طور مشروط و با ممنوع خروج شدن، آزاد شده اند.
نمایندگی مجلس افراد بازداشت شده تا قطعی شدن محکومیت آنها توسط دادگاه و تصمیم مجلس ترکیه ادامه خواهد داشت.
ح.د.پ با ۵۹ نماینده، سومین حزب مجلس ترکیه است.
مصونیت سیاسی نمایندگان ح.د.پ و شمار دیگری از نمایندگان مجلس در ماه می گذشته به درخواست حزب حاکم عدالت و توسعه و حمایت بسیاری از نمایندگان احزاب مخالف لغو شد تا راه محاکمه این نمایندگان به خاطر اتهامات همکاری با پ.ک.ک هموار شود.
نمایندگان این حزب به درخواست دادستانی که در حق شمار زیادی از نمایندگان ح.د.پ کیفرخواست حاضر کرده، برای حضور در دادسرا و بازپرسی جواب منفی داده اند.
دادستانی در پی مخالفت ح.د.پ با حضور نمایندگان در دادسرا، دستور داد تا این نمایندگان را با توسل به زور به دادسرا بیاورند.
ح.د.پ عملیات پلیس و دادستانی ترکیه را بیش از این که یک اقدام قضایی ارزیابی کند، یک عملیات سیاسی برای سرکوب مخالفان در ترکیه می داند.
حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه به این اقدام واکنش نشان داده و رهبر حزب کمال کلیچدار اوغلو تصریح کرده است که نمایندگان با رای مردم وارد مجلس می شوند و باید با رای مردم کنار بروند.
او روند سیاسی در ترکیه را خطرناک و رو به دیکتاتوری مطلق دانسته است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا