اجتماعی

خاکسترم را به باد بسپارید تا کودکی ام در میان شهر بازی کند!

اطلاعیه انجمن یاری کودکان در معرض خطردر باره آتش سوزی منجر به مرگ دو کودک کار، در کارگاه ضایعات غنی آباد : خاکسترم را به باد بسپارید تا کودکی ام در میان شهر بازی کند۰ بازی‌های سوخته‌‌ام را تکرار کنید تا شاید زندگی کودکان را به بازی نگیرند…

آن‌چه مرا سوزاند به آتش کشیدن زندگی‌ام بود نه مرگ۰ من هنوز هستم در میان زباله‌های شما، بی‌تفاوتی‌های شما، کارگاه‌های ضایعات شما. من در میان زباله نان می‌خورم وشما با زباله‌ها کودکی‌ام را خرید وفروش می‌کنید۰ من شب می‌خوابم برای تصمیمات تازه شما، که فردادر کدام مرکز بازیافت شما کارکنم و در کدام تاریک‌خانه ضایعات شما به خواب عمیق زخم کوره و دود وقاچاق فرو روم ۰ من هنوز بی شمار هستم فرصت را از دست ندهید برای ثروت اندوزی۰ من هنوز هستم در میان زباله های رنگارنگ شما ۰ فرصت را از دست ندهید۰

ناقوس خطر سال‌هاست به صدا در آمده۰ انجمن یاری کودکان در معرض خطر ، سوختن دو کودک کار را در میان شعله های آتش طمع کاران زباله ، به همه مردم تسلیت می‌گوید و به همه مسئولین در رده های متفاوت مسئولیتی هشدار جدی می‌دهد که حق کودک، کار کردن نیست. ثروت‌های بیکران را برای کودکان خرج کنید تا ثروت‌های بیشماری را برای آیندگان بیاورند۰ کار کودکان را لغو کنید ۰
انجمن یاری کودکان در معرض خطر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا