فرهنگی

آنجا که فقر حد و مرزی نمی شناسد

رحمان:

بالا دستی ها را… ببین،
همواره دستی…
بالای دست،
ما را به پایین،
می راند.

آنجا که فقر،
حد و مرزی…
نمی شناسد،
وقتی انسان_ مستاصل،
درغیاب زندگی ست،
راه…

با آهن و دیوار و…
زنجیر بسته است.
انها که زورشان زیاد است
در پایین که خبری نیست
ازخود شروع می کنند،
از نفت… و
دکلِ نفت را می بلعند،
معدهِ فراخ و سیری ناپدیر
قدرت…ِ
و بعد هم  دیگر را…
در داستانی بی معنا،
برادری سخنی بیش،
نبود و… نیست.

آنجا که فقر،

حد و مرزی نمی شناسد

 

رحمان

۲۰/۱۰/۹۵

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا