زحمتکشان

خط فقر در دی ماه ۹۵ برابر ۴ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان + محاسبات و جداول مربوطه

نوشته و بررسی : حمید ترابی
محاسبات بر طبق جداول زیر نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهانه ۴ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان در دیماه ۹۵ می باشد، این در حالی است که حداقل دستمز ۸۱۲  هزار تومان (کمتر از  یک پنجم این میزان)  برای سال ۹۵ تعیین شده است.

محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در دی ماه ۹۵ برای ۱۸ قلم کالای اساسی به نرخ های در سطح شهر حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می باشد.

به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه صورت گرفته است.
سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کشور دارای ۲۷.۳۸ درصد، سهم مسکن ۳۲.۸۲ درصد، سهم بهداشت و درمان ۶.۹۸ درصد، حمل و نقل ۹.۸۷ درصد، خرید اثاثیه منزل ۵.۱۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴.۹۵ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.
بر طبق استاندارد در محاسبه هزینه مسکن، هزینه متوسط اجاره به همراه کلیه هزینه های جنبی یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل زیربنای ۶۰ مترمربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و… ساخته شده با مصالح با دوام یا نیمه ‌بادوام، در محاسبات «خط فقر» مورد استفاده قرار می گیرد.
در حالی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۴ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان است که در سال ۹۵  حداقل دستمز ۸۱۲  هزار تومان (کمتر از  یک پنجم این میزان) تعیین شده است و حقوق یک معلم یک میلیون و سیصد هزار تومان است و حقوق یک معلم بازنشسته حدود یک میلیون تومان می باشد.
در جدول زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارها در دی ماه ۹۵ ارائه شده است.
حداقل سبد هزینه خواروبار یک خانوار چهار نفره در یک ماه (دی ۹۵) 
 
نام کالا
مصرف روزانه فرد در جهان (گرم)
مصرف روزانه فرد در ایران (گرم)
مصرف ماهیانه فرد (کیلو)
مصرف ماهیانه ۴ نفر
هزینه به کیلو ـ دی۹۵ – ریال
جمع هزینه ماهیانه دی۹۵ – ریال
نان
۶۸
۳۲۰
۹.۶۰۰
۳۸.۴۰
۲۲۰۰۰
۸۴۴۸۰۰
برنج
۶۰
۱۰۰
۳.۰۰۰
۱۲.۰۰
۹۸۰۰۰
۱۱۷۶۰۰۰
ماکارونی
۲۰
۰.۶۰۰
۲.۴۰
۳۵۰۰۰
۸۴۰۰۰
حبوبات
۶۰
۳۳
۱.۰۰۰
۴.۰۰
۱۰۲۰۳۷
۴۰۸۱۴۸
سیب زمینی
۷۰
۲.۱۰۰
۸.۴۰
۱۷۵۰۰
۱۴۷۰۰۰
سبزی
۳۵۶
۲۸۰
۸.۴۰۰
۳۳.۶۰
۲۳۵۰۰
۷۸۹۶۰۰
سایر سبزیجات
۳۵۶
۲۸۰
۸.۴۰۰
۳۳.۶۰
۲۹۸۰۰
۱۰۰۱۲۸۰
میوه
۴۰۰
۲۶۰
۷.۸۰۰
۳۱.۲۰
۴۸۰۰۰
۱۴۹۷۶۰۰
گوشت قرمز
۱۰۰
۵۰
۱.۵۰۰
۶.۰۰
۳۹۵۷۰۰
۲۳۷۴۲۰۰
گوشت ماهی
۵۰
۲۵
۰.۷۵۰
۳.۰۰
۱۹۶۵۰۰
۵۸۹۵۰۰
گوشت مرغ
۶۷
۲.۰۱۰
۸.۰۴
۶۹۵۰۰
۵۵۸۷۸۰
تخم مرغ
۶۶
۲۵
۰.۷۵۰
۳.۰۰
۵۴۰۰۰
۱۶۲۰۰۰
شیر
۸۲۲
۲۴۰
۷.۲۰۰
۲۸.۸۰
۲۸۹۷۰
۸۳۴۳۳۶
ماست
۶۷
۲.۰۱۰
۸.۰۴
۳۴۲۳۵
۲۷۵۲۴۹.۴
پنیر
۳۳
۱.۰۰۰
۴.۰۰
۲۳۴۸۰۰
۹۳۹۲۰۰
کره
۸
۰.۲۵۰
۱.۰۰
۲۹۲۰۰۰
۲۹۲۰۰۰
روغن
۴۰
۱.۲۰۰
۴.۸۰
۴۹۹۴۸
۲۳۹۷۵۰.۴
قند و شکر
۱۴
۴۵
۱.۳۵۰
۵.۴۰
۳۸۷۲۰
۲۰۹۰۸۸
جمع کل – ریال
 
 
 
 
 
۱۲۴۲۲۵۳۲
شرح
درصد از کل هزینه ها
دی۹۵ – ریال
سهم خوراکی
۲۷.۳۸
۱۲۴۲۲۵۳۲
سهم دخانیات
۰.۳۵
۱۵۸۷۹۸
سهم مسکن
۳۲.۸۲
۱۴۸۹۰۷۰۵
سهم کفش و پوشاک
۴.۹۵
۲۲۴۵۸۵۶
سهم اثاثیه
۵.۱۳
۲۳۲۷۵۲۳
سهم بهداشت و درمان
۶.۹۸
۳۱۶۶۸۸۴
سهم حمل و نقل
۹.۸۷
۴۴۷۸۱۰۰
سهم ارتباطات
۲.۳۸
۱۰۷۹۸۲۶
سهم امور فرهنگی و تفریح
۲.۸۵
۱۲۹۳۰۶۹
سهم تحصیل
۲.۲۴
۱۰۱۶۳۰۶
سهم رستوران و هتل
۱.۸۶
۸۴۳۸۹۷
سهم کالاها و خدمات متفرقه
۳.۲
۱۴۵۱۸۶۶
سهم کل سبد خانوار ۴ نفره در یک ماه 
۱۰۰
۴۵۳۷۰۸۲۵
منابع:
·         بانک مرکزی ایران
·         نرخنامه ها
·         روزنامه ها و جراید کشور
·         وب سایت اقتصاد آن لاین
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا