حقوق بشر

گناه این کولبر زحمتکش و شریف چیست؟ + فیلم ضرب و شتم و شکنجه کولبر جوان

نیروهای هنگ مرزی اقدام به آتش زدن اجناس یکی از کولبران در مرزبانی کرده و سپس به ضرب و شتم وحشیانه او پرداختند. این کولبر جوان در میان عده ای از شکنجه گران حکومتی به نام مرزبان به گناه ناکرده و کار با شرافت به جای دزدی و چپاولهای نجومی از جیب مردم که حکومت به آن مشغول است، گرفتار آمده و فریادرسی ندارد.

خبرگزاری حکومتی دانشجویان (ایسنا)، ۱۲بهمن ۹۵، تحت عنوان زجر کولبرها به‌خاطر ۱۰۰هزار تومان به ‌نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشت: کولبرها کسانی هستند که برای کسب لقمه حلال به معابر مرزی می‌روند و یک محموله سنگین را برای تنها ۱۰۰هزار تومان حمل می‌کنند اما افرادی با روابط خاص و با یک توصیه نامه بدون زحمت و بدون دریافت مجوز، هزاران تن محصولات کشاورزی مثل پرتقال و خشکبار را از مرزهای رسمی بدون طی مراحل قانونی وارد می‌کنند. این در حالی است که درآمد مرزها باید برای مرزنشینان و کولبرانی هزینه شود که زیر برف مفقود شده‌اند.
همچنین این خبرگزاری به نقل از یکی از کارگزاران حکومتی معترف است که: کولبران سمبل مظلومیت، سمبل شکاف طبقاتی و سمبل عدم برنامه‌ریزیهای زیرساختی هستند، وجود کولبر در جامعه امروز فاجعه‌ای عظیم به حساب می‌آید که ناشی از شکاف بزرگ اقتصادی بین میدان اجرا و میدان خدمت است.
کولبری وقتی تبدیل به شغل شد که فرد از روی ناچاری برای تأمین نیازهای اولیه زندگی تَن به حمل باری را می‌دهد که گاها از وزن خود کولبر هم بیشتر است.
جای بسی تأسف است که در قرن ۲۱شاهد همچنین صحنه‌های دردآوری هستیم که به‌ خاطر تأمین معیشت و مخارج زندگی، جوانان و میانسالان باید جان بدهند.
اما در عمل روزانه کولبران زحمتکش یا به این شکل شکنجه و دارایی آنها به آتش کشیده می شود و یا با گلوله های پاسداران کشته می شوند و یا به دره ها پرتاب شده و یا در برف و سرما یخ می زنند و پس از این همه سال هیچ مشکلی از مشکلات آنها در این حکومت غارتگر ثروتهای مردم حل نشده است.

کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا