اخبار

نگرانی «فقها »از فروپاشی «حکومت اسلامی»

وضع رژیم فقاهتی روزبروز وخیم تر می شود. روزی نیست که گردانندگان رژیم از نفرت و انزجار مردم به ویژه جوانان و روی گردانی آنان از حکومت «فقها» سخن نگویند و به آن اعتراف نکنند. ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ، به افزایش سطح نارضایتی توده های مردم در جامعه اعتراف کرد…

به گزارش دیگربان، باهنر افزوده که «لشکر بیکاران در کشور ما تهدید جدی برای سرمایه‌های کشور است و متأسفانه هر خانواده‌ای یکی دو جوان بیکار در خانه دارد.»نایب رییس مجلس نهم همچنین ریزش رأی دولت یازدهم را در سطح بالا ارزیابی کرده و گفته «سطح نارضایتی در کشور بسیار است.»

دو روز بعد در ۱۹ بهمن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی با اشاره به وضع موجود در جامعه  گفت: «شواهد نشان می دهد که روزهای دشواری را در پیش‌ رو خواهیم داشت.یک حادثه ممکن است فضا را عوض کند. »

امروز نیز در ۲۲ بهمن همزمان با سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ ، احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران گفته در ذهن جوانان، انقلاب [بخوان رژیم «ولایت فقیه»] در حال فروپاشی است.

امام جمعه موقت تهران گفته «برخی از جریان‌های خارج از کشور در فضای مجازی به دنبال کمرنگ کردن اندیشه های روحانیت دربین جوانان هستند.»

آقای خاتمی افزوده که «مومنان باید با پیروی از ولی فقیه، این نقشه دشمن را نقش برآب کنند.»

خاتمی ادعا کرده که «این انقلاب زمینه ساز ظهور امام زمان خواهد بود» و «اما برخی می‌خواهند در ذهن جوانان ما، انقلاب را در حال فروپاشی جلوه دهند.»

تجربه سی و هشت سال حاکمیت «اسلام فقاهتی»نشان داده است، تا زمانی که استبداد مذهبی برسر کار است، حقوق دمکراتیک مردم، آزادی‏های سیاسی نقض و پایمال خواهد شد .و ازسوی دیگر وضعیت بسیار نامطلوب و بی‌ثبات اقتصادی- اجتماعی کنونی کشور ما، محصولِ تصمیمی است که نزدیک به چهار دهه رهبران  مذهبی جمهوری‌اسلامی در محدود کردن حیطهٔ تغییرهای انقلابی گرفتند. پس از سرنگونی استبدادستم شاهی و طبقهٔ حاکمه آن و تصرف کردن ثروت آن‌ها، فقها و در رأس آن خمینی،تصمیم گرفتند انقلاب را در همان مرحلهٔ آغازین تغییرات سیاسی متوقف و از روند دگرگونی‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری کنند. آنچه که در آینده انتظار می رود که انجام بشود را باید در بحران عمیق و شکاف غیر قابل ترمیم بین حکومت استبدادی و مردم جستجو کرد. اکثریت مردم میهن ما باور خود را به رژیم سرکوب و استبداد از دست داده است ؛اعتراضات همه جانبه، پیگیر و فزاینده چه در سطح جامعه و چه در اعماق آن وجود داشته و دارد.مردم میهن ما این واقعیت را بخوبی درک کرده اند. که از جنبش و حرکت آنهاست که آینده آنان شکل خواهد گرفت.

باید و می توان با درس گرفتن از تاکتیک های مبارزه انقلابی توده ها در جریان انقلاب بهمن ۵۷، انسجام صفوف نیروهای اجتماعی و مبارزه مشترک همه نیروهایی که نگران سرنوشت میهن مان هستند، رژیم ولایت فقیه را طرد کرد و راه تحقق تحولات بنیادین, دموکراتیک و پایدار را در میهن ما گشود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا