حقوق بشر

رضا شهابی نباید به زندان برگردد!

سندیکاهای فرانسوی در نامه ی سرگشاده ای به علی خامنه ای و صادق لاریجانی گفته اند که رضا شهابی کارگر عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نباید دوباره به زندان باز گردانده شود …
در این نامه  آمده است:

رضا شهابی نباید به زندان برگردد
بدین وسیله ما سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ françaises (CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA)، نگرانی شدید خود را نسبت به احضار رضا شهابی به دادگاه انقلاب تهران برای صبح فردا شنبه ۱۱ فوریه، ابراز می داریم.
رضا شهابی در حال حاضر با سپردن یک وثیقه سنگین در خارج از زندان است. او هر لحظه برای به اتمام رساندن مدت محکومیت اش (که فقط سه ماه از مدت محکومیت اش باقی مانده است)، در خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارد. با توجه به وضعیت جسمی بسیار وخیم او، زندانی شدن مجددش بی تردید سلامتی اش را به خطر خواهد انداخت.
با توجه به پیمان های بین المللی کار، ما محکومیت این سندیکالیست را غیرقانونی ارزیابی می کنیم و توجه شما را به سرنوشت شهابی جلب می کنیم. خاطر نشان می سازیم که ایران قراردادهای ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار دررابطه با آزادی سندیکایی را امضا کرده است.
بازگردانیدن مجدد رضا شهابی به زندان، که به خاطر فعالیت های سندیکایی اش به ناحق محکوم شده بود، چیزی نخواهد بود جز تخلف مجدد دیگری است از توافق نامه های بین المللی و تجاوز به حقوق انسان ها.
ما یقین داریم که استدلالات ما شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، که رضا شهابی از پیآمد این احضارش به دادگاه نباید نگران باشد و وثیقه اش ضبط نخواهد شد.

پاریس ۱۰ فوریه ۲۰۱۷

CFDT : [email protected]
CGT : [email protected]
FSU : [email protected]
Solidaires : [email protected]
UNSA : [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا