گوناگون

هر سال آپدیت می‌شود

(بیست‌وهفتم مهرماه هشتادونُه) ادعا کرد معترضان «پایگاه بسیج را گلوله‌باران کردند»! تصویری به بزرگیِ اینکه گویی یک جریان مسلح در وسط تهران پایگاهی را گلوله‌باران کرده باشد آنقدر متوهمانه بود که حتی رسانه‌های سپاه هم بعد از سخنرانی رهبری به استعداد ایشان در تولید خبر پی بردند و از قول ایشان آن را منتشر کردند…. پس جای تعجب نیست اگر ورژن اعتراضات هشتادوهشت هر سال آپدیت می‌شود. از «گلوله‌باران پایگاه بسیج» رسیده به «لخت کردن بسیجی» و تعجب نکنید اگر سال دیگر ناگهان از حضرتش بشنوید که معترضان به خانواده‌ی بسیجیان هم تجاوز کرده‌اند.

وقتی هنوز عاشورای هشتادوهشت نرسیده بود و آیت‌الله خامنه‌ای بهانه‌ای به اسم «عاشورا و امام حسین» نداشت تا فرزندان بسیجی‌اش را تحریک کند گفت: «بیایند توی دانشگاه، به عکس امام اهانت بکنند… یک چنین اهانتی، یک چنین کار بزرگی انجام بدهند… یک چنین گناه بزرگی انجام بگیرد؛ به امام اهانت بشود، به عکس امام اهانت بشود. این، کار کمی نیست؛ کار کوچکی نیست» (بیست‌دوم آذرماه)

تا نوبت به نمایشنامه‌ی عاشورا رسید؛ هم عاشورا بود، هم هفتمین روز درگذشت آیت‌الله منتظری بود، هم داغ شهدای جنبش سبز تازه بود. چاره‌ای نداشتند جز اینکه بازی را بر هم بزنند. تجربه‌اش را هم داشتند؛ در عاشورای سال هفتادوشش، وقتی نگران انتخاب خاتمی شدند در یکی از خیابان‌های تهران یک کارناوال رقص و شادی با امنیت کامل به راه افتاد و همان شب فیلمش به عنوان «طرفداران خاتمی» پخش و توزیع شد. طبیعی بود مردمی که خانواده‌های‌شان هر روز از تجاوز کلامیِ گشت ارشاد در عذابند نمی‌توانند باور کنند که تهران ناگهان عصر عاشورا بشود تهرانجلِس بدون مزاحم!… و خاتمی انتخاب شد.

بنابر این آیت‌الله خامنه‌ای به خرج کردن «امام حسین» اکتفا نکرد و نیاز به هیجان بیشتر داشت. در بیست‌وهفتم مردادماه هشتادونُه گفت: از هفت‌سال قبل «آن زن سیاهپوستِ مشاور رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً گفت ما از هر اغتشاشی و شورشی در تهران حمایت می‌کنیم». دو ماه بعد (بیست‌وهفتم مهرماه) ادعا کرد معترضان «پایگاه بسیج را گلوله‌باران کردند»! تصویری به بزرگیِ اینکه گویی یک جریان مسلح در وسط تهران پایگاهی را گلوله‌باران کرده باشد آنقدر متوهمانه بود که حتی رسانه‌های سپاه هم بعد از سخنرانی رهبری به استعداد ایشان در تولید خبر پی بردند و از قول ایشان آن را منتشر کردند تا دو سال بعد که آیت‌الله در امتداد ادبیات «خس و خاشاکِ» رفیق‌اش، اعتراضات را «میکروب‌های سیاسی و اجتماعی‌» خواند (نوزدهم مهرماه نودویک)

پس جای تعجب نیست اگر ورژن اعتراضات هشتادوهشت هر سال آپدیت می‌شود. از «گلوله‌باران پایگاه بسیج» رسیده به «لخت کردن بسیجی» و تعجب نکنید اگر سال دیگر ناگهان از حضرتش بشنوید که معترضان به خانواده‌ی بسیجیان هم تجاوز کرده‌اند.

بقیه‌ی اخبار، دیگر «گوشه و کنارِ» ماجراست که زیادی بزرگش کرده‌اند؛ حاشیه‌هایی مثل رد شدن ماشین نیروی انتظامی از مردم و کشتار ده‌ها معترض و گواهی حداقل پنجاه‌وشش خانواده که سکوت را شکسته و مصاحبه کرده‌اند و چهار نفری که در کهریزک زیر شکنجه‌ جان داده‌اند و پزشک کهریزک که اتفاقی یک روز مُرد… اینها دیگر چندان مهم نیست.

محمدجواد اکبرین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا