گوناگون

۶۳ درصد آمریکایی ها ترامپ را فردی نامتعادل می‌دانند

بر اساس دو نظرسنجی که دیروز چهارشنبه در آمریکا منتشر شد، شمار آمریکایی هایی که اقدام های دونالد ترامپ را تأئید می کنند به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه “کینیپیاک” منتشر کرده تنها ۳۸ درصد رأی دهندگان آمریکایی اقدام های رییس جمهوری جدید آمریکا را تأئید می کنند و در مقابل ۵۵ درصد رأی دهندگان با فعالیت ها و اقدام های او مخالفند.

media

بر اساس دو نظرسنجی که دیروز چهارشنبه در آمریکا منتشر شد، شمار آمریکایی هایی که اقدام های دونالد ترامپ را تأئید می کنند به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه “کینیپیاک” منتشر کرده تنها ۳۸ درصد رأی دهندگان آمریکایی اقدام های رییس جمهوری جدید آمریکا را تأئید می کنند و در مقابل ۵۵ درصد رأی دهندگان با فعالیت ها و اقدام های او مخالفند.

چنین نتایج و آماری در آمریکا آنهم در نخستین روزهای فعالیت رییس جمهوری این کشور بی سابقه است. بر اساس همین نظرسنجی ۶۳ درصد آمریکایی ها ترامپ را فردی نامتعادل می دانند و ۵۵ درصد آنان معتقدند که رییس جمهوری آمریکا فردی درستکار نیست.

خبرگزاری فرانسه در ادامه افزوده است که چنین شاخص ها و نشانه هایی برای هر سیاستمدار آمریکایی فاجعه بار است و می تواند به فاصله گیری متحدان سیاسی او منجر شود.

بسیاری در آمریکا معتقدند که انتخابات قانونگزاری سال ٢۰۱۸ در این کشور آزمونی حقیقی برای نمایندگان کنونی جمهوریخواه خواهد بود. در واقع، این انتخابات که در میانۀ دورۀ ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگزار می شود، معمولاً نوعی همه پرسی دربارۀ اقدامات رییس جمهوری نیز به شمار می رود. نمایندگان حزب دموکرات آمریکا مترصدند که به همین مناسبت با بازپس گیری ٢۴ کرسی مهار مجلس نمایندگان را در دست بگیرند. تحقق چنین احتمالی پایان برنامه های سیاسی رییس جمهوری آمریکا خواهد بود.

نمایندگان جمهوریخواه از یک طرف گرفتار یک رییس جمهوری محروم از محبوبیت اجتماعی هستند و از طرف دیگر با توده های حزب جمهوریخواه مواجه اند که هنوز از رییس جمهوری حمایت می کنند. اگر نمایندگان جمهوریخواه با دونالد ترامپ مخالفت بورزند ممکن است با واکنش خشونت آمیز رییس جمهوری و یا در بدترین حالت با یک نامزد ترامپیست دیگر در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری مواجه شوند.

بر اساس یک نظر سنجی دیگر ۵٢ درصد رأی دهندگان حزب جمهوریخواه آماده اند که در صورت رویارویی دونالد ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه کنگره جانب رییس جمهوری را بگیرند و ۳۳ درصد رأی دهندگان می گویند که در صورت اختلاف میان ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه کنگره به رهبران حزب جمهوریخواه اعتماد خواهند کرد.
رادیو فرانسه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا