زحمتکشان

نرخ افزایش هزینه زندگی خانوار(خط فقر) از دی ۹۴ تا دی۹۵، بیش از دو برابر نرخ تورم اعلامی!

نوشته و بررسی حمید ترابی: نتایج بررسی های جدید از وضعیت معیشت خانوار نشان می دهد که هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره (خط فقر) حداقل به  ۴.۵۵ میلیون تومان افزایش یافته و  خوراک و مسکن نیز دارای بالاترین سهم در سبد هزینه ها است. این در حالیست که بر طبق جداول ذیل در مقایسه با دی ماه ۹۴ این مبلغ ۳.۹ میلیون تومان بوده است و رشد ۱۶ درصدی طی یک سال داشته است.

محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در دی ماه ۹۵ برای ۱۸ قلم کالای اساسی به نرخ های در سطح شهر حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می باشد.، این در حالیست که بر طبق جداول ذیل در مقایسه با دی ماه ۹۴ یک رشد ۱۶ درصدی را شاهد می باشیم.

رشد ۱۶ درصدی قیمت ها سبد خانواده در حالی است که مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه بهمن ۹۴ تا ۹۵  را ۶.۸ درصد و بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۹۴ تا ۹۵ را ۷.۸ درصد اعلام کرده است. این به معنی اینست نرخ رشد سبد کالای خانوار بیش از دو برابر نرخ تورم اعلامی بوده است. بهر حال این اولین باری نیست که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ های تورم غیر واقعی اعلام می کنند.

سهم اقلام گوناگون از هزینه ماهیانه

به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه صورت گرفته است.

سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کشور دارای ۲۷.۳۸ درصد، سهم مسکن ۳۲.۸۲ درصد، سهم بهداشت و درمان ۶.۹۸ درصد، حمل و نقل ۹.۸۷ درصد، خرید اثاثیه منزل ۵.۱۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴.۹۵ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.

بر طبق استاندارد در محاسبه هزینه مسکن، هزینه متوسط اجاره به همراه کلیه هزینه های جنبی یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل زیربنای ۶۰ مترمربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و… ساخته شده با مصالح با دوام یا نیمه ‌بادوام، در محاسبات «خط فقر» مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۴ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان است که در سال ۹۵  حداقل دستمز ۸۱۲  هزار تومان (کمتر از  یک پنجم این میزان) تعیین شده است و حقوق یک معلم یک میلیون و سیصد هزار تومان است و حقوق یک معلم بازنشسته حدود یک میلیون تومان می باشد.

در جدول زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارها در دی ماه ۹۵ ارائه شده است.

.

جدول جدید محاسبات درباره افزایش هزینه معیشت خانوار از دی ۹۴ تا دی ۹۵

نام کالامصرف روزانه فرد در جهان (گرم)مصرف روزانه فرد در ایران (گرم)مصرف ماهیانه فرد (کیلو)مصرف ماهیانه ۴ نفرهزینه به کیلو ـ دی ۹۴ – ریالجمع هزینه ماهیانه دی ۹۴ – ریالهزینه به کیلو ـ دی۹۵ – ریالجمع هزینه ماهیانه دی۹۵ – ریال
نان۶۸۳۲۰۹.۶۰۰۳۸.۴۰۱۸۵۰۰۷۱۰۴۰۰۲۲۰۰۰۸۴۴۸۰۰
برنج۶۰۱۰۰۳.۰۰۰۱۲.۰۰۸۳۷۹۰۱۰۰۵۴۸۰۹۸۰۰۰۱۱۷۶۰۰۰
ماکارونی۲۰۰.۶۰۰۲.۴۰۳۰۰۰۰۷۲۰۰۰۳۵۰۰۰۸۴۰۰۰
حبوبات۶۰۳۳۱.۰۰۰۴.۰۰۸۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۱۰۲۰۳۷۴۰۸۱۴۸
سیب زمینی۷۰۲.۱۰۰۸.۴۰۱۷۲۸۰۱۴۵۱۵۲۱۷۵۰۰۱۴۷۰۰۰
سبزی۳۵۶۲۸۰۸.۴۰۰۳۳.۶۰۲۵۴۲۰۸۵۴۱۱۲۲۳۵۰۰۷۸۹۶۰۰
سایر سبزیجات۳۵۶۲۸۰۸.۴۰۰۳۳.۶۰۱۸۰۰۰۶۰۴۸۰۰۲۹۸۰۰۱۰۰۱۲۸۰
میوه۴۰۰۲۶۰۷.۸۰۰۳۱.۲۰۳۶۰۰۰۱۱۲۳۲۰۰۴۸۰۰۰۱۴۹۷۶۰۰
گوشت قرمز۱۰۰۵۰۱.۵۰۰۶.۰۰۳۵۳۵۰۰۲۱۲۱۰۰۰۳۹۵۷۰۰۲۳۷۴۲۰۰
گوشت ماهی۵۰۲۵۰.۷۵۰۳.۰۰۱۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۱۹۶۵۰۰۵۸۹۵۰۰
گوشت مرغ۶۷۲.۰۱۰۸.۰۴۶۰۱۰۰۴۸۳۲۰۴۶۹۵۰۰۵۵۸۷۸۰
تخم مرغ۶۶۲۵۰.۷۵۰۳.۰۰۵۰۷۷۰۱۵۲۳۱۰۵۴۰۰۰۱۶۲۰۰۰
شیر۸۲۲۲۴۰۷.۲۰۰۲۸.۸۰۲۹۰۶۵.۲۸۳۷۰۷۷.۷۶۲۸۹۷۰۸۳۴۳۳۶
ماست۶۷۲.۰۱۰۸.۰۴۳۵۶۱۶۲۸۶۳۵۲.۶۴۳۴۲۳۵۲۷۵۲۴۹.۴
پنیر۳۳۱.۰۰۰۴.۰۰۲۲۷۹۰۰۹۱۱۶۰۰۲۳۴۸۰۰۹۳۹۲۰۰
کره۸۰.۲۵۰۱.۰۰۲۵۴۴۰۰۲۵۴۴۰۰۲۹۲۰۰۰۲۹۲۰۰۰
روغن۴۰۱.۲۰۰۴.۸۰۴۸۸۷۰۲۳۴۵۷۶۴۹۹۴۸۲۳۹۷۵۰.۴
قند و شکر۱۴۴۵۱.۳۵۰۵.۴۰۲۹۲۰۰۱۵۷۶۸۰۳۸۷۲۰۲۰۹۰۸۸
جمع کل – ریال     ۱۰۷۲۳۳۴۴ ۱۲۴۲۲۵۳۲

 

تغییرات هزینه ای سبد خانوار ۴ نفره در در ماه ۹۵ در مقایسه با دی ۹۴

شرحدرصد از کل هزینه هادی ۹۴ – ریالدی۹۵ – ریال
سهم خوراکی۲۷.۳۸۱۰۷۲۳۳۴۴.۴۱۲۴۲۲۵۳۲
سهم دخانیات۰.۳۵۱۳۷۰۷۷.۰۸۳۱۵۸۷۹۸
سهم مسکن۳۲.۸۲۱۲۸۵۳۹۱۳.۹۱۴۸۹۰۷۰۵
سهم کفش و پوشاک۴.۹۵۱۹۳۴۷۴۵.۱۲۲۲۴۵۸۵۶
سهم اثاثیه۵.۱۳۲۰۰۹۱۵۸.۳۹۲۳۲۷۵۲۳
سهم بهداشت و درمان۶.۹۸۲۷۳۳۷۰۸.۶۹۳۱۶۶۸۸۴
سهم حمل و نقل۹.۸۷۳۸۶۵۵۷۳.۷۵۴۴۷۸۱۰۰
سهم ارتباطات۲.۳۸۹۳۲۱۲۴.۱۶۶۱۰۷۹۸۲۶
سهم امور فرهنگی و تفریح۲.۸۵۱۱۱۶۱۹۹.۱۱۱۲۹۳۰۶۹
سهم تحصیل۲.۲۴۸۷۷۲۹۳.۳۳۳۱۰۱۶۳۰۶
سهم رستوران و هتل۱.۸۶۷۲۸۴۶۶.۷۸۵۸۴۳۸۹۷
سهم کالاها و خدمات متفرقه۳.۲۱۲۵۳۲۷۶.۱۹۱۴۵۱۸۶۶
سهم کل سبد خانوار ۴ نفره در یک ماه  ۱۰۰۳۹۱۶۴۸۸۰.۹۴۵۳۷۰۸۲۵

 

منابع:

  • بانک مرکزی ایران
  • نرخنامه ها
  • روزنامه ها و جراید کشور
  • وب سایت اقتصاد آن لاین
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا