گوناگون

پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران با انتشار پیام فرا رسیدن سال نو را به «مردم ایران، اهل اندیشه و قلم و اعضای خود» تبریک گفت و برای آنها «رسیدن به جهانی عاری از سرکوب و ستم» را آرزو کرد…
متن کامل پیام :
بهاری دیگر آمده است
آری
اما برای آن زمستان‌ها که گذشت
نامی نیست
نامی نیست
سال نو فرخنده باد!
هوایی تازه می آید و فصلی دیگر فرا می رسد، بهار می آید تا مفهوم عشق را بازبنویسد و بر جانها و دلها عطرافشانی کند. پیامدار عشق و شادی و نوید دهنده ی روزهای نو، برای همه ی انسانها و جان های عاشق.
در جهانی که بر اثر رنج و هراس و یاسِ تاخته بر انسان های ستمدیده و بی پناه از یک سو و از سوی دیگر اشتهای سیری ناپذیر خودکامه گان در کسب قدرت و ثروت، به عرصه ای بلاخیز بدل شده، آنچه هرآینه تهی تر و سرگشته تر می شود، مفهوم انسان و آزادی اوست. در چنین شرایط غمباری برای انسان بلادیده و مانده درغم های جانفرسا، هر رویش و خیزشی نوید بیداری می دهد. نوید پایداری و پیمودن مسیر رهایی از بندگی و اسارت.
امید داریم که این بهار و سال نو برای همه ی انسان ها، پیام آور عشق و انساندوستی و گسترش آرامش و رفاه و آزادی باشد. امید و آرزویمان رسیدن به جهانی عاری از سرکوب و ستم بر انسان است. امید و آرزویمان در سال پیش رو، رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از میان رفتن سانسور، گسترش آزادی و آزادیخواهی، عشق و برابری و شکوفایی لبخند بر جان و دل مردم ایران و همه ی انسانهاست.
کانون نویسندگان ایران با آرزوی تندرستی، سرفرازی و پیروزی، فرارسیدن سال ۱۳۹۶ را به مردم ایران، اهل اندیشه و قلم و اعضای خود تبریک می‌گوید.
کانون نویسندگان ایران
۲۷ اسفند ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا