حقوق بشر

سفری به خاوران در پایان سال ۹۵ و تجدید دیدار با شهدا

بر طبق سنت ایرانیان، شب جمعه آخر سال رفتن بر سر مزار آنها که در میان ما نیستند یکی از سنت هایی است که پایدار مانده و خانم منصوره بهکیش در فیس خود مطلبی را در همین زمینه منتشر کرده است که در زیر می آوریم:

یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد / تا نگویند که از یاد فراموشانند.
خاوران منتظرمان بود و باید می رفتیم، هر چند در شادمانی شب گذشته سیر می کردیم و پاهای مان تاول زده بود و نای رفتن نداشتیم. ساعت ۱۰صبح جمعه ۲۷اسفند ۹۵ از خانه راه افتادیم و در ترافیک سنگینی در جاده ی خاوران و بازار گل ماندیم و گل و گلدان های زیبایی خریدیم و ۱۲/۳۰ به خاوران رسیدیم.
جلوی درب پشتی جای پارک ماشین نبود و تعداد زیادی از خانواده های بهایی آمده بودند، ولی دیگر خبری از ماموران نبود. شنیدیم که مادران و خانواده های خاوران نیز آمده بودند و ماموران هم برای حفظ امنیت حضور یافته و مانع شده بودند تا خانواده ها گل ها را بر خاک بنشانند و آن جا را آب و جارو کنند و بیارایند. ما نیز تلاش کردیم که در زیر سیم های خاردار، درخت انتهای قطعه بالایی را بیاراییم و تعدادی گل هم در قطعه پایینی به یاد عزیزان مان و مادرانی که در میان ما نیستند یا توانایی آمدن ندارند، بگذاریم. سپس به سوی بهشت زهرا راه افتادیم تا با گل های تازه، آمدن بهار را نوید دهیم و یادشان را زنده نگاه داریم و تقریبا نیمه خواب ساعت ۵.۳۰ عصر به خانه رسیدیم.
یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد / تا نگویند که از یاد فراموشانند.

کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا