گوناگون

مزدوران روس در اکراین

کمیته بازرسی و تحقیق روسیه برای اولین بار پرونده جنایی « غیابی» در باره مزدورگیری را تسلیم دادگاه کرد. آرتیوم شیروبوکوف که در دونباس در صفوف دسته « آزوف» می جنگد متهم این پرونده است.

سربازان گردان « آزوف» اکراین

مطابق با تحقیقات انجام شده، شیروبوکوف اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی به اکراین رفت و در آنجا در «صفوف راست ها» در عملیات ضد دولتی و ناسیونالیستی در کی یف، خارکوف و دیگر شهرها شرکت کرد. طی سال های ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ میلادی یکی از اعضای « آزوف» شد و بر علیه جمهوری خودخوانده « دونتسک» جنگید. هم اکنون شیروبوکوف در اکراین بسر می برد.

در گزارش منتشره آمده است: « رسیدگی به پرونده جنایی آرتیوم شیروبوکوف، شهروند روسیه به پایان رسیده است. او از جمله مطابق با ماده« شرکت مزدور در درگیری مسلحانه و یا عملیات جنگی» متهم اعلام شده است».

کریل کوکتیش، عضو شورای کارشناسان سیاسی و مشاوران ، دانشیار کرسی تئوری سیاسی دانشگاه روابط بین الملل مسکو در مصاحبه با « اسپوتنیک» گفت: این یک مورد عادی است- مزدورگیری و رفتن به کشور ثالث برای شرکت در جنگ به یک جنایت با سطح مشخص مسئولیت مبدل می شود که مجازات خواهد داشت. در این مورد، شخصی به اکراین رفته است ولی مسأله مهم تر رفتن افراد از مناطق روسیه و پیوستن به صفوف « داعش» است. این مسأله ای است که باید حل و فصل شود. از اینرو «مزدورگیری» به شکلی که به یک عمل جنایی مبدل شود واقعیت حقوقی جدید را موجب خواهد شد که افراد شرکت کننده در آن باید مسئولیت اعمال خود را قبول کنند».

هم اکنون به عقیده کارشناس سیاسی روسیه، کار گروه تحقیق روسیه در رابطه با اینگونه مسائل وسیعتر خواهد بود و پایگاه حقوقی برای اقدامات آنها ایجاد خواهد شد.

— فکر نمی کنم شهروندان زیادی از روسیه در اکراین قرار داشته باشند. تعداد آنها در خاور میانه حدود ۲۰۰۰ نفر است. نکته مهم درک آن است که دولت هدف خود را نه فقط مجازات افراد مشخص در ازای جنایت مشخص قرار می دهد بلکه زمینه قابل درک برای بقیه ایجاد خواهد شد تا آنها بفهمند که در ازای اینگونه کارها باید پاسخگو باشند».
اسپوتنیک

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا