گوناگون

رشد منفی جمعیت در دو استان کشور بر خلاف همه آرزوهای رهبری رژیم و روحانیون

نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می دهد استان های همدان با نرخ منهای ۰.۲۳ و خراسان شمالی با منهای ۰.۱۱ درصد دارای رشد منفی جمعیت هستند و این ارقام نشان می دهد که از جمعیت این استان ها کاسته شده است …
به گزارش ایرنا، نرخ رشد جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲۴ درصد گزارش شده است.
استان های خراسان جنوبی با ۳.۰۲ درصد،هرمزگان با ۲.۳۹ درصد و البرز با ۲.۳۷درصد بیشترین رشد جمعیت را در میان استان های کشور به خود تخصیص داده اند.
همچنین از مجموع ۳۱استان کشور، تنها ۶ استان بیش از ۲درصد رشد جمعیت دارند و ۱۳ استان کشور بین یک تا ۱.۹۹ درصد و ۱۰ استان کشور رشد زیر یک درصد دارند،۲استان کشور هم دارای رشد منفی می باشند.
رشد جمعیت در استان تهران ۱.۷۲درصد است.
طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ چهار میلیون و ۷۷۶هزار و ۶۰۱نفر به جمعیت کشور اضافه شد که به طور متوسط سالانه ۹۵۵هزار و ۳۲۰ نفر می شود.
طی سال های ۹۰-۱۳۸۵ تعداد چهار میلیون و ۶۵۳هزار و ۸۸۷ نفر (سالانه ۹۳۰هزار و ۷۷نفر)به جمعیت کشور اضافه شده بود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا