زحمتکشان

تجمع خانوادگی کارگران اخراجی دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول برای بازگشت کار!

جمعی از کارگران اخراجی خدمات و فضای سبز دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول بهمراه خانواده دراعتراض به بیکارشدن وبرای بازگشت بکار مقابل فرمانداری تجمع کردند.

نماینده این کارگران به خبرنگاران گفت:تیرماه پارسال از سوی پیمانکار طرف قرارداد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اخراج شدیم در حالی که هر کدام از این کارگران بین ۱۰ تا ۱۷ سال سابقه کار دارند و متاهل و دارای فرزند هستند.

وی افزود:۱۵ نفر از نیروهای کارگر توسط این شرکت پیمانکاری اخراج شدند و ۱۳ نفر دیگر که غیربومی هستند به جای ما به کار گرفته شدند .

وی گفت:در اعتراض به پرداخت مطالبات به اداره کار دزفول شکایت کردیم که رای به نفع کارگران صادر شد و مطالبات پرداخت شد ولی بعد از برگزاری مناقصه دانشگاه و برنده شدن پیمانکار مذکور ، تعداد ۱۵ نفر دیگر نیز اخراج شدند و ۱۳ نفر نیروی جدید به جای آنها به کار گرفته شدند.

نماینده کارگران اخراجی افزود:از آن زمان به بعد تنها بیمه بیکاری ۸۱۲ هزار تومانی دریافت می کنیم و حدود یکسال است که حقوق نداریم و عیدی هم نگرفتیم.

همسر یکی از کارگران معترض نیز گفت:با حقوق بیمه بیکاری توانایی اداره زندگی با ۲ فرزند را نداریم.

وی افزود:هرماه حدود ۱۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران کم می شود و معلوم نیست کجا می رود علاوه بر این امسال عیدی به ما پرداخت نشد و حقوق اسفندماه نیز تازه شب گذشته پرداخت شده است.

مسوول امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت:این کارگران زیر نظر یکی از شرکت های پیمانکاری دانشگاه فعالیت می کردند.

امین برغندان افزود: طبق قوانین دانشگاه ملزم به واگذاری امور خدمات به بخش خصوصی است که پیمانکاران نیز با مناقصه انتخاب می شوند.

وی گفت:با این قانون از انعقاد قرارداد نیروی انسانی به صورت مستقیم منع شده ایم به بیان دیگر نیروهای خدمات رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند.

وی با بیان اینکه کل کارگران این شرکت پیمانکاری حدود ۳۲ نفر هستند که حدود ۱۲ نفر از آنها طبق خواسته پیمانکار اخراج شدند اضافه کرد:تعدیل و به کارگیری نیروهای خدمات از اختیارات شرکت پیمانکاری است و نمی توان پیمانکار را ملزم به کارگیری و استخدام شخص خاصی کرد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا