گوناگون

غلامحسین محسنی اژه ای جانشین ابراهیم رئیسی در هیئت نظارت بر انتخابات شد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبر داد که محسنی‌اژه‌ای جایگزین سیدابراهیم رئیسی در هیئت نظارت بر انتخابات شد…

کدخدایی به تسنیم، گفت که با توجه به استعفای رئیسی از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، جایگزین وی برای این هیئت انتخاب شد.
ابراهیم رئیسی از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری استعفا کرده بود

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا