گوناگون

با تفکر نظامی مشکل اقتصادی حل شدنی نیست

احمد خرم درباره وعده‌های برخی کاندیداها از جمله اینکه افزایش رشد اقتصادی ظرف ۴ سال به ۲٫۵ برابر گفت که دو برابر شدن درآمد ارزی و ۲٫۵ برابر شدن نرخ رشد اقتصادی آن هم ظرف ۴ سال از آن دسته حرف‌هایی است که اصولاً در دنیا سیاستمداران خجالت می‌کشند به زبان بیاورند. چراکه واقعیت ندارد و عوام‌فریبانه است…

وزیر راه دولت سیدمحمد خاتمی معتقد است: در اقتصاد نمی‌تواند با تفکر نظامی، همه را به‌ صف کرد.

احمد خرم درباره وعده‌های برخی کاندیداها از جمله اینکه افزایش رشد اقتصادی ظرف ۴ سال به ۲٫۵ برابر گفت که دو برابر شدن درآمد ارزی و ۲٫۵ برابر شدن نرخ رشد اقتصادی آن هم ظرف ۴ سال از آن دسته حرف‌هایی است که اصولاً در دنیا سیاستمداران خجالت می‌کشند به زبان بیاورند. چراکه واقعیت ندارد و عوام‌فریبانه است.

او در ادامه گفت‌وگوی خود با امتداد تاکید کرده است که این وعده‌ها خواب و خیال و تأثیر تفکرات نظامی است. این افراد فکر می‌کنند که در دنیای اقتصاد هم می‌توان همه را به صف کرد و دستور داد و منتظر ماند تا به‌سرعت اوامر و دستورهایشان اجرا شود و به نتیجه برسد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا