زحمتکشان

حملە کارگران معترض بە خودرو «حسن روحانی»+ ویدیو

ماشین های تبلیغاتی رژیم ، از صدا و سیمای آن تا روزنامه های گوش به فرمان ولی فقیه کارزار گسترده و وسیعی را برای وجهه مردمی دادن به رئیس جمهوری رژیم به راه انداخته اند. سفرهای مختلف  و تقریبا وقفه ناپذیر  شش نفر دست‌چین‌شده برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، با صرف هزینه های هنگفت به شهرهای مختلف ، بخشی از برنامه برای  پوشش  تبلیغاتی گسترده در جهت  عوام فریبی های رژیم است. در این راستا و در حاشیە سفر تبلیغاتی حسن روحانی بە استان گلستان و دیدار با کارگران معدن آزاد شهر و خانوادە قربانیان این معدن، خودرو وی از سوی کارگران عصبانی مورد تهاجم قرار گرفت…

کارگران این معدن پس از اتمام سخنان روحانی مانع حرکت اتومبیل وی شدە و تعدادی از آنها روی سقف اتومبیل روحانی رفتند و با لگد بر سقف اتومبیل کوبیدند.

بر اثر حادثه انفجار گاز متان در معدن یورت شهر آذرشهر استان گلستان واقع در شمال ایران ، حدود ۳۵ نفر کشته شدند.

حملە کارگران معدن آزادشهر بە اتومبیل حسن روحانی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا