گوناگون

همدردی با هموطنان «بهایی»

در یک اقدام فوق العاده مردم نوشهر با امضای یک طومار به پلمپ طولانی محل کسب بهاییان اعتراض کرده و خواستار فک پلمپ شدند!..

پلمپ کردن مغازه های هموطنان بهایی بیش از ۶ ماه است که به طول انجامیده است و شهروندان غیر بهایی شهرستان نوشه درخواست برداشتن پلمپ محل کسب همشهریان خودشان را دارند.

این اقدام دقیقا بر ضد اعمال حکومت است که همواره در صدد ایذا و آزار هموطنان بهایی میباشد و به امید اینکه شهرهای دیگر هم با انجام اقدامات مشابه از فشار روی این جامعه بکاهند!

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا