گوناگون

کدام کشورها بیشترین واردات را به ایران دارند؟

مروری بر آمارهای وارداتی کشور در نخستین ماه سال جاری گویای این است که ۱۰۱ کشور به ایران صادرات داشته‌اند که از نظر وزنی امارات متحده عربی و از نظر ارزشی چین در صدر صادرکنندگان کالا به ایران هستند. براساس آمارهای ارایه شده در فروردین ‌۱۳۹۶ همچون سال‌های گذشته بیشترین ارزش واردات کشور از سوی چین بوده و ۱۸۱ هزار تن کالا از این مسیر وارد کشور شده که ارزش کالاهای واردشده از سوی چین ۴۸۵ میلیون دلار برآورد شده و در مجموع ۶۶/٨ وزن و ۶۶/٢٠ ارزش دلاری واردات ایران در فروردین ماه ۱۳۹۶ به کشور چین اختصاص داشته است…

به گزارش آفتاب گمرک ایران با انتشار این آمارها اعلام کرد: پس از چین، امارات متحده عربی با صادرات ۲۳۵ هزار تن کالا به ایران در رده دوم جدول قرار گرفته است که البته از نظر وزنی بیشترین حجم واردات ایران به امارات مربوط می‌شود. ارزش ارزی کالای وارد شده از این کشور نیز ۴۰۲ میلیون دلار اعلام شده است. از نظر وزنی ٢۵/١١ درصد از وزن کل واردات کشور به امارات متحده اختصاص داشته و ارزش ارزی واردات کالای این کشور نیز ١٢/١٧ درصد بوده است.
ترکیه سومین بازار عمده وارداتی ایران به شمار می‌رود که طی نخستین ماه سال جاری ۱۳۲ هزار تن کالا به ایران صادر کرده و از نظر وزنی ٣٢/۶ درصد واردات ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاری کالاهای وارد شده از سوی این کشور ۱۸۰ میلیون دلار برآورد شده که در مجموع از نظر دلاری ۶۶/٧ درصد از کل واردات کشور را در برمی‌گیرد.
کره  جنوبی چهارمین صادرکننده بزرگ ایران در نخستین ماه سال جاری بوده که در مجموع بالغ بر ۶۲ هزار تن کالا وارد مرزهای ایران کرده است. ارزش دلاری کالاهای وارد شده از سوی کره ۱۴۳ میلیون دلار برآورد شده و در نهایت از نظر وزن و ارزش دلاری به ترتیب ٩٧/٢ و ٠٩/۶ درصد از واردات کشور به کره اختصاص
داشته است.
از هند نیز به عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ ایران در سال جاری نام برده شده که حجم وزنی واردات از این کشور ۱۴۱ هزار تن بوده و ارزش دلاری آن نیز ۱۳۱ میلیون دلار برآورد می‌شود. در نهایت ٧۴/۶ درصد از کل وزن واردات کشور و همچنین ۵۶/۵ درصد از ارزش دلاری آن به هند مربوط می‌شود. در فروردین‌ماه سال جاری دو میلیون و ۹۱ هزار تن کالا وارد کشور شده که ارزش دلاری آنها نیز ۲۳۴۸ میلیون دلار بوده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا