گوناگون

کارگران بر پایه تجربه شان اعتمادی به دولت حسن روحانی ندارند!

نگاهی به ستادهاى انتخابات در مناطق کارگر نشین تهران: اقشار کارگری بر پایه تجربه شان اعتمادی به دولت حسن روحانی ندارند. در مناطق کارگری تهران و بسیاری از شهرهای ایران در روز ۲۹ اردیبهشت زیاد جنب و جوشی نبود. کارگران و زحمتکشان ایران بر اساس تجربه گرانبهایی که در سیر بیش از سه دهه عملکرد دولت های مختلف در کشور بدست آورده و بر پایه کارنامه های روحانی و رئیسی از شرکت در انتخابات سر باز زدند…

به گزارش اندیشه نو، قشرهای متوسط و میانی کشور، آن هایی که مسایل معیشتی زیاد مسئله ای برایشان نیست و دست تفقد آقای ربیعی، وزیر کار دولت آفای روحانی به سرشان کشیده نشده است، شاید فوج فوج به دعوت آقای خامنه ای لبیک گفتند و در انتخابات به دولت «تدبیر و امید» نمره قبولی دادند. کارگران و زحمت کشان که به حاشیه رانده شده اند هیچ امیدی به اصلاح امور با توجه به کارکرد هایجمهوری اسلامی ندارند. سرمایه داران نوکیسه حقیقتاٌ چپاول می کنند و دولت و حاکمیت در واقع مدافع عملکرد آن است.  توهم در اقشار کارگری و مزد بگیر در رابطه با اینکه دولت به داد آن ها خواهد رسید فرو ریخته است. پیش بینی می شود با شکل گیری کامل سرمایه داری وابسته به کشورهای خارجی، شرایط اقتصادی در عمل به سال های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ باز گردد. در چهار سال آینده صف آرایی طبقاتی در ایران مشخص تر خواهد شد. روشنفکران مردمی و ترقی خواه ایران، آنانی که مدعی عدالت طلبی و آزادیخواهی هستند، آنگاه چاره ای جز موضعگیری طبقانی در رابطه با دولت و حاکمیت نخواهند داشت.

به لیست شعبه های اخذ رای در مناطق کارگری تهران نظری بیفکنید. در روز جمعه در این شعبه ها از صف کشیدن خبری نبود. مسئولان شعبه ها در حقیقت مگس می پراندند. خبرنگاران برای عکس و فیلم گرفتن از سر و کله هم بالا نمی رفتند!

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا