زحمتکشان

کارفرمایان خباز از کارگر رضایت نامه اجباری می‌گیرند/تامین اجتماعی بازرسی خود را انجام دهد

یک مقام صنفی کارگران خباز در انتقاد از تفاهم نامه دوسویه اخیر سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان خباز می‌گوید: سپردن انجام بازرسی‌های بیمه‌ای به دست کارفرمایان خباز از نظر عرفی، اخلاقی و قانونی مشکل دارد و علنی کردن آن حداقل کاری است که سازمان تامین اجتماعی باید انجام دهد.

«محسن موسوی» رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان خباز به خوبی می دانند که یک توافق دو جانبه هیچ گاه از نظر قانون وجاهت ندارد اما مشخص نیست که به چه انگیزه‌ای سازمان تامین اجتماعی انجام بازرسی‌های بیمه‌ای از ۸۰ هزار کارگاه خبازی را به صنف کارفرمایان سپرده است و کارگران خباز از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند تا بازرسی دوره‌ای خود از نانواخانه‌ها را تقویت کند.

وی با بین اینکه توافق صورت گرفته از نظر عرفی، اخلاقی و قانونی مشکل دارد، تصریح کرد: علنی کردن این توافق حداقل کاری است که سازمان تامین اجتماعی باید انجام دهد چرا که از همان ابتدا نیز عیان بود که این توافق دست کارفرمایان را برای تضییع حقوق کارگران باز می‌گذارد.

اشاره این فعال صنفی کارگری در خصوص مطلق‌العنان بودن کارفرمایان در نادیده گرفته بودن حقوق کارگران به توافقی بازمی‌گردد که در سال ۱۳۸۳ به استناد ماده قانون نظام صنفی ۹۲ میان سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان خباز در خصوص معافیت کارگاه‌های خبازی از شمول بازرسی‌های دوره‌ای سازمان تامین اجتماعی باز می‌گردد.

رئیس انجمن صنفی کارگران خباز استان تهران افزود: بر اساس توافقنامه سال ۸۳ قرار شده بود که هر کارگری که در خصوص بیمه نکردن خود توسط کارفرما گلایه دارد راسا به سازمان تامین اجتماعی شکایت کند این در حالی است که کارگر برای اینکه سایر حقوق اش از سوی کارفما مورد تعرض قرار نگیرد حاضر می‌شد که قید بیمه شدن را بزند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه برخی از کارفرمایان خباز چه در استان تهران و چه در سایر استان‌های کشور به اجبار از کارگر کتبی رضایت می‌گیرند که به صورت قانونی پیگر بیمه نمودن خود نشود، تصریح کرد: اینهم یکی از آفات انجام نشدن بازرسی های بیمه‌ای است از این رو باید از تجربه سال ۸۳ درس گرفت و و جلوی گسترش تخلفات در همه ابعاد آن را گرفت.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا