گوناگون

اعزام ١٨٠٠ روحانی به کرمانشاه

با گسترش حرکت‌های مردمی جهت احقاق حقوق ملی در این استان، و با استناد بر اخبار منتشر شده در رسانەهای مجاز کشور، دولت «روحانی» تلاش کرده است با اعزام ١٨٠٠ مبلغ مذهبی به نواحی مختلف کرمانشاه که دارای جمعیت قابل توجهی ازکردهای یارسان است، سازمان  داده و با تبلیغات اسلامی جهت  اجاد تفرقه میان مردم نگرانی هموطنان کرد زبان کشور مان را افزایش داده است…
اعزام ١٨٠٠ روحانی به کرماشان به منظور مغزشویی مذهبی

مجتبی بیات در گفتگو با خبرگزاری “مهر”، در خصوص تعداد مبلغین اعزام شده به مناطق مختلف کرمانشاه گفت: با پیگیری‌های مجدانه‌ای که قبل از ماه رمضان با دفتر تبلیغات قم مبنی بر نیاز استان داشتیم، توانستیم مقدمات اعزام ١٨٠٠ مبلغ را فراهم کنیم.

شهرهای مختلف کردستان بدلیل عدم توسعه و نابودی بنیادهای اقتصادی آن و نیز غارت منابع طبیعی این استان ها  از سوی سران رژیم «ولایت فقیه» دورەهای مختلف با فقر توسعەنیافتگی گسترده و چشم‌گیری روبروست. این عامل به ابزاری در دست‌های حکومت اسلامی برای فشار بر مردم و کشاندن جوانان به صفوف نیروهای وابسته به خود شده است.

کرمانشاه به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کردستان که مذاهب مختلف و لهجەهای گوناگون کردی را در آغوش خود گرفته همیشه هدف برنامەهای ویرانگر و تفرقەانگیز حکومت‌های «سلطنطی »و «ولایی» بوده تا از این طریق بتوانند به جنبش مردمی لطمه زده و آن را دچار مشکل کنند.

کردهای یارسان که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترین و محروم‌ترین قشر کردستان می‌باشند هدف اصلی این مبلغین‌اند تا با بهرەگیری از این فقر و کشاندن آن‌ها به سوی اسلام و وابسته کردن آن‌ها به حکومت، مانع از حرکات اعتراضی و پیوستن آن‌ها به جنبش ملی-دمکراتیک گردند.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا