اجتماعی

نابودی تالاب‌ها توازن حیات موجودات را برهم می‌زند

یک کارشناس محیط زیست گفت: از بین رفتن تالابها، تباهی منابع، به خطر افتادن حیات و ناپدید شدن گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی ارزشمند را به دنبال داشته است و توازن معقولانه حیات موجودات را بر هم می‌زند.

راضیه حسین‌پور در گفت و گو ایسنا اظهارکرد: تالاب‌ها بوم سازگان‌های(اکوسیستم) بی‌نظیری هستند که از لحاظ ویژگی‌های بوم‌شناختی منحصر به فرد و به خوبی از سایر بوم‌سازگان‌های‌ دیگر قابل تفکیک هستند.

وی افزود: آب و خاک شرایط خاص خود را دارند و این شرایط از یک طرف امکان رویش هر گیاه و زیست‌ هر جانداری را میسر نمی‌سازد و از طرف دیگر گونه‌های زیستی بی‌نظیری را که بعضاً در هیچ یک از زیستگاه‌های دیگر طبیعت یافت نمی‌شوند، پرورش می‌دهد.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: شرایط زیست‌محیطی حاکم بر تالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن کرده و به این ترتیب بکرترین جلوه‌های زیبای طبیعت را به وجود آورده است. در واقع تالاب‌ها به عنوان یکی از بارزترین زیبایی‌های خلقت، مفیدترین اکوسیستم‌های طبیعت به شمار می‌روند. این زیستگاه‌های حیاتی و متنوع از جمله نظام‌های حیات‌بخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که ده‌ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشده است، گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم توقف تخریب این بوم سازگان، خشکسالی‌های پیاپی است که باعث کاهش آب ورودی به تالاب‌ها می‌شود از طرف دیگر تشدید بیابان‌زایی در حوضه آبخیز مشرف به تالابها باعث آورده شدن رسوب زیاد حاصل فرسایش خاک به داخل آنها می‌شود.

حسین پورافزود: خشکسالی‌های طولانی باعث تبدیل تالاب‌ها به سایر کاربری‌ها نظیر کشاورزی، آبزی‌پروری، زهکشی و خشکاندن آن‌ها برای توسعه اراضی زراعی یا تحصیل زمین برای توسعه صنعت شده است. باید توجه داشت که خشک شدن تالاب‌ها بر اثر خشکسالی‌ها، در نهایت جز تخریب و یکنواخت‌سازی پیچیدگی‌های طبیعت و افزایش خطر ریسک‌پذیری و آسیب‌دیدگی انسان نتیجه‌ای ندارد.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: تالاب‌ها سرمایه‌های ارزشمندی هستند که تنظیم آب‌های زیرزمینی در محیط پیرامون، تعدیل میکروکلیما(خرد اقلیم)، شکار، صید پرندگان آبزی و ماهیان، تأمین منابع تعلیف دام همچنین حصیر بافی در گرو حفاظت منطقی از آنها است. حفظ این سیستم‌های پیچیده اکولوژیک و سود جستن از منابع بی‌شمار اقتصادی، تفرجگاهی، ژنتیک آن تنها منوط به مطالعه و شناخت دقیق از هر تالاب است.

حسین پوریادآور شد: بدیهی است که بدون اندیشیدن به محیط زیست، بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی انسان‌ها در چارچوب هرگونه هدف بهره‌وری از طبیعت امکان پذیر نخواهد بود و لزوم شناخت اکوسیستم‌ها به عنوان حساس‌ترین منابع جهانی که همواره با مشکلات متعدد زیست محیطی رو به رو هستند، می‌تواند بنیادی‌ترین گام در رفع این معضلات به شمار آید.

وی تاکید کرد: کشور ما به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و تأثیر عوامل اقلیمی – که سبب شده تا جزو مناطق خشک جهان محسوب شود – دارای چنان رشد سریعی در روند تخریب و انهدام منابع طبیعی بوده است که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های درازمدت را تحت الشعاع قرار داده است.

حسین‌پور در پایان گفت: تالاب‌ها به علت رخ دادن خشکسالی‌های مکرر و به تبع این خشکسالی‌ها، دخالت انسان و چرای بیش از حد، دستخوش تغییرات شده و متأسفانه ضررهای غیرقابل جبرانی را متحمل شده است.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا