زنان

این چه اسلامی است که امام‌جمعه‌اش بی‌پروا، خانه‌های مردم را فاحشه‌خانه می‌نامد؟

آیا کسی که به زنان تهمت می زند و اینگونه با بی ادبی ، واژه هایی که بطور مطلق و اکید فحش هستند به کار می برد شایستگی نام انسان بر او نهادن را دارد؛ چه برسد به اینکه امام جمعه هم شود . راستی مخاطبان امام جمعه ساوه کیانند؟ آیا آنان مادران و دختران این مرز و بوم نیستند؟ ابراهیم حسینی امام جمعه ساوه : «مچ‌ بند سبز و بنفش نشان زنان بدکاره است.! نماد سبز و بنفش جریان فتنه و مانند پرچم روسپی گری بر درخانه های روسپی های دوران جاهلیت است.».نظر این  امام جمعه را به مثابه مشتی نمونه خروار  نگاه کنید، چنین کسانی امام جمعه رژیم و مبلغان اسلام هستند. آیا می توانند مبلغ اخلاق مردمی باشند؟…

زن بدکاره را روسپى می گویند و تشبیه این جاهل در جهل مرکب مانده در مورد زنان عفیف ایران اگرچه اهانت و تهمتی آشکار به ساحت زنان این سرزمین و هم مردان است و بدتر اینکه این فرد حقیر بی سواد نقلی از تاریخ را معلوم نیست چه کسی برایش ذکر کرده است و به اشتباه و یا شاید تعمداً می گوید ” نماد سبز و بنفش مانند پرچم روسبی گری بر در خانه های روسبی های دوران جاهلیت است”

این چه اسلامی است که امام جمعه اش بی پروا، خانه های مردم را فاحشه خانه می نامد؟

چه کسی باید این تازه به دوران رسیده بی سواد را که بر سر در خانه اندیشه خود پرچم اسلام آویخته است و نشان می دهد یک روسبی سیاسی است ادب کند؟

القاعده ،طالبان و داعش هم چنین نظریه هایی نداده اند و این دیگر افراط نیست، بلکه جوهرتفکر کس و یا کسانی است که هنوز تا انسان شدنشان فرسنگ ها راه فاصله است. این نوع افراد بی تردید خشن و بی رحمند، از این فراتر رفته صاحبان چنین تفکر قرون وسطایی هنوز قربانی  می طلبد و آن هم از میان جوانان ؛ راستی هدف  مبلغان رژیم ولایت فقیه چیست؟ عین ابن ملجم است که دختران پاک و سیمای انسانی زنان میهن  ما را  چون “قطامه” می بیند و ممکن است فریفته شود و دست در خون  نماید. مرتکب قتل شود! هشیار و بیدار باشید، چنین است شگرد هولناک قانون و جبر در درون سیستم حکومت اسلامی. درست از همین دشواری ها و ناهنجاری هاست که سفسطه گران ملبس به لباس روحانی برای انکار اصل مسئله یعنی حقوق حقه مساوی بودن زنان با مردان سود می جویند و از بیخ منکر قانونیت در حق زنان می شوند

اقتباس از مقاله «علیرضا کفایی» در سایت کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا