گوناگون

«پاسخ کوبا به ترامپ: مردم ما شکست نخواهند خورد!»

سول خبر

برگردان: جهان

دولت کوبا با بیان “همانگونه که در گذشته دیده شد، تحریم محکوم به شکست است”، تأکید کرد: “این سیاست با آماج تضعیف انقلاب یا به شکست کشاندن مردم کوبا هرگز موفق نخواهد شد”. بیانیه، نزدیک به ۶۰ سال ایستادگی مردم کوبا دربرابر متجاوزین در همه زمینه ها را یاد آور شد.

دولت کوبا با نشان دادن واکنش نسبت به طرح سیاست جدید ترامپ برای هاوانا، بر استواری خلق به کوبا تاکید کرد.

دولت کوبا، نسبت به بیانیه روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میامی، به شدت واکنش نشان داد.

براساس خبر تله سور، دولت کوبا با صدور بیانیه ای اقدامات جدید آمریکا برای سخت تر شدن تحریم های جزیره را محکوم کرد.

دولت کوبا با بیان این که “همانگونه که در گذشته دیده شد، تحریم محکوم به شکست است”، تأکید کرد: “این سیاست با آماج تضعیف انقلاب یا به شکست کشاندن مردم کوبا هرگز موفق نخواهد شد”.

بیانیه، نزدیک به ۶۰ سال ایستادگی مردم کوبا دربرابر متجاوزین در همه زمینه ها را یاد آور شد.

دولت کوبا، بر تمایل خود به ادامه همکاری و گفتمان احترام آمیز با دولت ایالات متحده در محور منافع مشترک و تداوم مذاکرات دربارۀ دیگر روابط مورد نظر طرفین تاکید کرد.

مقامات کوبایی در واکنش به انتقاد دونالد از شرایط زندگی در کوبا، تأکید کردند: “ما فکر نمی کنیم آمریکا در موقعیتی باشد که به ما درس بدهد”.

کوبایی ها با یادآوری خشونت پلیس علیه آمریکایی های آفریقایی تبار ابراز داشتند: “ما نگرانی های جدی درزمینۀ احترام و تضمین حقوق بشر در آن کشور [ایالات متحده آمریکا] داریم”.

کوبایی ها با اشاره به تداوم تبعیض نژادی و استثمار کودکان کار در ایالات متحده آمریکا و ضمن عطف توجه به تفاوت دستمزد بین زنان و مردان، و وجود انسانهای محروم از خدمات تندرستی، به ویژه بر به حاشیه رانده شدن پناهندگان و پناهجویان کشورهای مسلمان تاکید کردند.

سول خبر –  شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷
جهان –  یکشنبه  ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

شعار نوشته شده بر دیوار در تصویر: “انقلاب شکست ناپذیر است”

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا