گوناگون

اعتصاب گسترده در گرمای شدید خوزستان

اعتصاب گسترده در شرکت نیشکرهفت تپه دردمای بالای ۵۰درجه خوزستان؛ ساعت ۱۰امروز۲۸خرداد بیش از۷۰۰نفر از بخشهای مختلف شرکت شامل کارگران رسمی و روزمزدی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفندماه۹۵ و فروردین واردیبهشت ۹۶روزمزدها و حقوق اردیبهشت کارگران رسمی .پاداش سالهای ۹۴و۹۵معوق ،تمدید و تجدید نشدن دفترچه های درمانی دست به اعتصاب درجلوی مدیریت شرکت زدند.

حدود۲۰۰نفراز۳۴۰نفر افراد بازنشسته اسفندماه شرکت نیز به دلیل پرداخت نشدن۴درصد سهم کارفرما به سازمان تامین و بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود کارگران شاغل را همراهی می​کردند .
پس ازتجمع کارگران مدیریت کارخانه، مهندس مومن غریب درخواست کرد که کارگران به اعتصاب پایان دهند که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد.
به دلیل گرمای شدی بالای ۵۰درجه کارگران، ساعت۱۲ محل اعتصاب را ترک کردند و مقرر شد که روز بعد نیز تا رسیدن به خواسته های قانونی خود به اعتراض ادامه دهند. نیروی های انتظامی نیزدر محل اعتصاب حضورداشتند.
برگرفته از سایت  بالاترین

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا