گزارشی در رابطه با درگیری اخیر در سنندج

پس از درگیری روز جمعه در سنندج نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از اقوام جان باختگان حادثه پرداختند از جمله امروز، انور حسین پناهی و شب گذشته، زبیر، انور و احمد حسین پناهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همان روز واقعه نیز افشین حسین پناهی دیگر عضو این خانواده در منزل خود بازداشت شده … ادامه خواندن گزارشی در رابطه با درگیری اخیر در سنندج