حقوق بشر

دوختن لب و چشم در اعتراض به وضعیت زندان

شکنجه و توهین و آزار در زندانها و حمایت از زندانبانها و شکنجه گران به حدی است که زندانیان بی دفاع را وادار به خودکشی خودزنی اعتصاب و اعتراض می کند. ..
به گزارش جوانه،روز یکشنبه ۴تیر۹۶ یک زندانی به نام احمد ایرانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه در اعتراض به وضعیت زندان و فشارهای وارده، اعتصاب کرد و چشمها و لب خویش را دوخت؟!

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا