دیدگاه‌ها

دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ یعنی چه؟- تقی رحمانی

فرمانده سپاه ادرس عوضی میدهد بحث تسلیم شدن به دشمن نیست.

سوال این است که چرا در حفاظت از مجلس توانا نبودید؟

سوال این است که تفنگ با اقتصاد ملی چه نسبتی دارد؟

آقای سرلشگر جعفری در مواجه نهائی تفنگ را به کدام سوی می‌گیری؟ سوال مهم این است.

روحانی به خال زده است کشمکش بورکرات ها با نظامیان را به محور اصلی برده است.
دعوا بر سر اسلام نیست. برسر نظام هم نیست. بر سر فرهنگ هم نیست . سند ۲۰ ۳۰ بهالنه است .بر سر وابستگی به غرب هم نیست چرا که رهبری نظام و نظامیان می دانند که نه خاتمی نه روحانی نه موسوی هیج کدام به غرب وابسته نیستند .
پس دعوا بر سر چیست ؟دعوا بر سر این است که چه کسی میدان دار اصلی قدرت در ایران باشد سپاه و بنیاد ها با حمایت رهبری یا دولت مستقر حقوقی و جایگاه متناسب هر نهاد در قانون یا با معیار باشد؟
این قاعده را روحانی به خوبی بیان کرد چرا که دولت سایه در ایران نداریم بلکه ما دولت موازی با تفنگ داریم که هم برای دولت بورکرات خطرناک است و هم برای جامعه و مردم .
نظامیان و بنیاد ها در عمل با رهبری خود کشور را به پرتگاه می برند. در صورتی که باید در جای مناسب خویش قرار بگیرند.
فرمانده سپاه باز به مانند دیگران از صنف اصول گر در پاسخ روحانی ادرس عوضی داد.
چرا که دولت بی تفنگ در برابر خارجی منظور نظر روحانی نبود منظور روحانی از دولت موازی هم غیر قانونی بود که در کشور وحود دارد در غالب بنیاد ها و هم بنگاه های اقتصادی نظامیان فعال است.
هر کس هم در حکومت و هر مقامی باشد اگر با این بنیاد ها و بنگاه ها وارد کشمکش قانونی شود بابد گوشمالی گردد .
به راستی سپاه در برابر بیگانگان می ایستد که بر گرده ایرانیان سوار شود این رسم فتوت نظامی گری است.
با میر حسین چه کردید زمانی که با فعالیت اقتصادی سپاه مخالفت کرد
با کروبی جه کردید زمانی که با اسکله های قاچاق در افتاد.
با احمدی نژاد چه کردید وقتی که از برداران قاچاقچی نام برد.
با هاشمی چه کردید وقتی گفت که سپاه همه اقتصاد را می خواهد.
با روحانی چه می کنید وقتی که از دولت بی تفنگ و با تفنگ نام می برد.
فرمانده سپاه آدرس عوضی می دهد بحث تسلیم شدن به د شمن نیست . سوال این است که چرا در حفاظت از مجلس توانا نبودید ؟ سوال این است که تفنگ با اقتصاد ملی چه نسبتی دارد؟
اقای جعفری همان سخن میر حسین است فرماندهی که سرش در چرتکه انداختن مالی برود وظیفه اصلی اش فراموش می کند.
توان موشکی نظامی ایران پروژه ملی است باید دید سپاه و نظامیان از این توان ملی چه استفاده ای می کنند.
آقای جعفری در مواجه نهائی تفنگ را به کدام سوی می گیری؟ سوا ل مهم این است؟

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا