گوناگون

هراس نهادهای ضد مردمی از عاقبت خویش

اژه‌ای امروز در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گفت:« فتنه جدیدی در پیش است».  او از تخریب نهاد های ستم «سپاه و دستگاه قضایی» و حشت کرد…
Afbeeldingsresultaat

معاون اول قوه‌ قضایئه گفت: امروز که تخریب علیه سپاه، بسیج، افراد موثر و دستگاه قضایی شدت گرفته و به تجربه گذشته که نگاه می‌کنم فکر می‌کنم فتنه جدید در پیش است.

محسنی اژه‌ای در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: امروز که آمریکا به یک نحو کری می‌خواند ، سپاه، دستگاه قضایی و برخی مسئولین تحقیر می‌شوند، به گمانم یک توطئه جدید در پیش است.

وی گفت: به عنوان فردی که از اول انقلاب تا امروز در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم، تجربه ثابت کرده که بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی عناصر انقلابی، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا