زحمتکشان

برای پیگیری مطالباتمان ناچاریم هرروز تجمع کنیم

صدها کارگر بازنشسته کارخانه «نی شکر هفت تپه» از حدود دو ماه پیش برای برقراری مستمری و دریافت سنوات پایان خدمت خود در اعتراض صنفی به سرمی‌برند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری   از این کارگران در تماس با ایلنا گفتند به دلیل سرگردانی ناچارند هر روز در محل کار سابقشان حاضر شوند.

از زمان آغاز این سرگردانی این چندمین باری است که کارگران مورد نظر از مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه و مسئولان محلی خواسته اند تا به این وضعیت آنها رسیدگی کنند.

به گفته یکی از این کارگران تا زمانی که در خصوص پرداخت مطالبات آنها اقدام موثری صورت نگیرد آنها ناگزیر هستند تا به محل کار سابقشان مراجعه کنند.

آنان که در اسفند ۹۴ بازنشسته شده بودند، خواستار سنوات بازنشستگی و همچنین پرداخت سهم ۴ درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تأمین اجتماعی بودند.

کارگران بازنشسته، میانگین مطالبات هریک از بازنشستگان از کارخانه را معادل ۷۰ میلیون تومان ذکر کردند.

‏‎

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا