حقوق بشر

گزارشی از ۶۶ زندانی اعدام شده در زندان بیرجند

دستگاه قضایی کشور، از سال ۸۸ تا انتهای سال ۹۱، تعداد نامعلومی زندانی را در زندان بیرجند اعدام کرده است، هرانا موفق شده است هویت ۶۶ تن از این زندانیان از جمله ۵ زن و ۷ شهروند خارجی را که عمدتا از محکومان جرایم “مواد مخدر” یا متهمان به “قتل” بودند احراز کند. اعدام های مورد اشاره هیچگاه از سوی نهادهای دولتی و متولی امر مورد اطلاع رسانی قرار نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان بیرجند به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و همجواری با مرزهای شرقی کشور از مراکز پرجمعیت نگهداری زندانیان متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر محسوب می شود.

به صورت مستمر در این زندان مانند تمام زندانهای بزرگ کشور احکام اعدام به اجرا در می آید که هر چند درصد زیادی از قربانیان را محکومان جرایم مواد مخدر شکل می دهند با اینحال جمعیت زندانیان محکوم به قصاص یا سایر جرایم هم، کم شمار برآورد نمی شود.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود حدود ۸۰ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند. این اعدام های مخفیانیه به نسبت در شهرستان ها و نقاط دور افتاده بیشتر به چشم میخورد.

گزارشی از ۶۶ زندانی اعدام شده در زندان بیرجند

هر چند با احتساب پنهان کاری دستگاه قضایی در اعلام تعداد اجرای احکام اعدام و هویت اعدام شدگان از سویی و از طرف دیگر عدم اجازه فعالیت آزادانه به نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر نمیتوان آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان سالهای اخیر زندان بیرجند ارائه کرد با اینحال هرانا موفق شده است هویت ۶۶ تن از اعدام شدگان زندان مرکزی بیرجند که از ابتدای سال ۸۸ تا انتهای سال ۹۱ در این محل به دار کشیده شدند احراز کند.

محکومیت اکثر اعدام شدگان در رابطه با جرایم مواد مخدر است، در میان اعدام شدگان ۵ زن و ۷ شهروند خارجی نیز به چشم میخورد.

همچنین یک قاضی سابق دادگستری از دیگر اعدام شدگان در این زندان است که به مشارکت در حمل ۱۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک متهم شده بود.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

در ادامه هویت احراز شده زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی بیرجند در حدافاصل سال ۸۸ تا ۹۱ می آید:

۱- حسین نبی ئی، اهل شهرستان زیرکوه، استان خراسان جنوبی

۲- حسن ابراهیمی، اهل اصفهان، استان اصفهان

۳- رضا جهانتیغ، اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۴- رحمان جهانتیغ،اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۵- خان بی بی جهانتیع،اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۶- خان محمد جهانتیغ، اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۷- روح الله احمدی، اهل شهرستان تربت جام، استان خراسان رضوی

۸- صمد براهویی، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۹- خان بیگیم براهویی، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۱۰- حمید براهویی، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۱۱- عاطفه گرگیج، اهل خاش، استان سیستان و بلوچستان

۱۲- سمانه گرگیج، اهل خاش، استان سیستان و بلوچستان

۱۳- رحیم الله آخوندی، تبعه افغانستان اما مقیم ایران بود

۱۴- محمدرضا مرادقلی، اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۱۵- رحیم جهانگیری، اهل قوچان، استان خراسان رضوی

۱۶- قاضی جعفرزاده (گفته میشود از قضات سابق و سنی مذهب دادگستری زاهدان بود که در بیرجند اعدام شد، او متهم به مشارکت در حمل و نگهداری یک تن و صد و پنجاه کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده بود)

۱۷- فرهنگ محمد دادی، اهل بیرجند، استان خراسان جنوبی

۱۸- طیبه غلامپور، اهل شهرستان درمیان، شهر اسدیه، استان خراسان جنوبی

۱۹- سیف الدین دهمرده، اهل شهرستان درمیان، شهر اسدیه، استان خراسان جنوبی

۲۰- علی عبداللهی، اهل شهر قائن، استان خراسان جنوبی

۲۱- جمعه عبداللهی، اهل شهر قائن، استان خراسان جنوبی (پسرعموی علی عبداللهی – ردیف ۲۰)

۲۲- کاظم خدادوست، اهل بیرجند، استان خراسان جنوبی

۲۳- ظاهر صفرزهی، اهل زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

۲۴- حسین تفریجی، اهل شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۲۵- عیسی کلندر زهی، اهل روستای نوزار، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۲۶- حبیب کلندری زهی، اهل شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبی

۲۷- محمد رحیمی، اهل شهرستان درمیان، شهر نوزاد، استان خراسان جنوبی

۲۸- محمد کهکندی، اهل شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبی

۲۹- محمد تریمودی، اهل بیرجند، استان خراسان جنوبی

۳۰- محمد طاهری نسب، اهل گناباد، استان خراسان رضوی

۳۱- خان محمد فکرآسا، زابل، استان سیستان و بلوچستان

۳۲- سید علی عسکری، اهل روستای سیدان، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۳۳- ابراهیم رحمان زهی، اهل شیندند، افغانستان

۳۴- حسن علی زهی، تبعه افغانستان

۳۵- محمد علی زهی، تبعه افغانستان

۳۶- غلامعلی علی زهی، تبعه افغانستان

۳۷- غلامسنهی علی زهی، تبعه افغانستان

۳۸- محمد حسن زهی، اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۳۹- یحیی ارباب زهی، اهل استان سیستان و بلوچستان

۴۰- بهزاد ارباب زهی، اهل شهرستان میرجاوه، استان سیستان و بلوچستان

۴۱- شکور صلاح زهی، اهل شهرستان میرجاوه، استان سیستان و بلوچستان

۴۲- محمد اوشتورک، اهل شهرستان میرجاوه، استان سیستان و بلوچستان

۴۳- غلامعلی خسروی، اهل روستای تناک، شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی

۴۴- سبحان خسروی، اهل بیرجند روستای تناک (فرزند غلامعلی خسروی)

۴۵- امیر عبداللهی، اهل روستای مهمومی، شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی

۴۶- بهزاد مددی، اهل بیرجند، استان خراسان جنوبی

۴۷- محمود لگزایی، اهل آزادشهر، استان گلستان

۴۸- جمعه گرگیج، اهل زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

۴۹- احمد سارانی، اهل شیراز، استان فارس (پزشک بود)

۵۰- محمد سیامه، اهل روستای درمیان، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۵۱- محمد دادی، اهل روستای درمیان، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۵۲- سفار دهمرده، اهل شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۵۳- ثنا نوتانی، اهل روستای اشک، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۵۴- جمعه نوتانی، اهل روستای خیرآباد، شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی

۵۵- سلام دهمرده، اهل شهرستان زیرکوه، استان خراسان جنوبی

۵۶- هادی فسنقری، اهل روستای فسنقر، شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی

۵۷- احمد براهویی، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۵۸- جمعه براهویی ماده کاری، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۵۹- سیف الدین براهویی ماده کاری، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۶۰- خان بی بی کلندرزهی ماده کار، اهل روستای سفیدابه، شهرستان نیمروز، استان سیستان و بلوچستان

۶۱- حسین نوپا، اهل روستای حاجی آباد، شهرستان بیرجند، خراسان جنوبی

۶۲- علی سارانی

۶۳- سرجوشه چاپان شهری

۶۴- حسین قریب زاده مسبب جعفر، اهل بیرجند، استان خراسان جنوبی

۶۵- علی سرحدی، اهل زابل، استان سیستان و بلوچستان

۶۶- بایمراد ازبک، تبعه افغانستان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا