گوناگون

دادگاه مطبوعات روزنامه ایران را مجرم شناخت

 دادگاه مطبوعات محمد فاضلی، مدیر مسئول روزنامه ایران را در مورد اتهام نشر مطالب  به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت و در عین حال وی را مستحق تخفیف دانست…

این هیات مدیرمسئول روزنامه ایران را درباره اتهام استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی مجرم ندانست.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا