گوناگون

عارضه قلبی مجدد برای مهدی کروبی پس از مرخص شدن از بیمارستان

خانواده کروبی: در کنار شخص حاکم (خامنه ای)، رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مسئول مستقیم جان محصورین هستند…
به گزارش سحام، مهمترین بخش های بیانیه خانواده کروبی بدین شرح است:
مراتب سپاس و تشکر فراوان خود را نسبت به محبت بی دریغ مردم بزرگوار و شریف ایران به آقای کروبی آنهم در این روزهای سخت را اعلام کنیم.
موظف به ارایه گزارش به محضر مردم شریف ایران از تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن عامدانه این روند درمانى هستیم.
آقای کروبی علی رغم تشخیص یکی از پزشکان معالج و خواست صریح خانواده مبنی بر تداوم روند درمان و مراقبت های ضروری با فشار نماینده مطلق عنان وزارت اطلاعات از بیمارستان مرخص شدند.
دیروز عصر برابر با روز جمعه ششم مرداد ماه ایشان مجدداً با عارضه قلبی مواجه گردیدند.
در شش سال و نیم گذشته در کنار اراده غیر قانونی و ظالمانه حاکم در اعمال خودسرانه حصر و مجازات، وزارت اطلاعات نیز مسئول مستقیم اعمال حصر کروبی، موسوی و رهنورد است.
نماینده آن وزارتخانه فردی ست ظاهرا بنام آقای فروغی. این فرد ایجاد موانع متعدد برای محصورین و آزار و اذیت دو خانواده کروبی و موسوی را  از ابتدای حضورش به طرق مختلف رقم زده است.
صریحا اعلام  می کنیم که در کنار شخص حاکم و سیستم فشل قضایی، رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مسئول مستقیم جان محصورین می باشند.
مأمورینی نظیر فروغی  مأموریت خود را ستاندن تدریجی جان کروبی و موسوی می داند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا