اجتماعی

بیش از ۴٠ درصد روستاهای استان کرمانشاه فاقد آب آشامیدنی سالم هستند

در واقع آنچه که موجب ایجاد بحران آب در سرزمین ما شده است، نه نبود آب شیرین و یا کمبود آن، بلکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای انتقال منابع آبی به روستاها و شهرهای کشور است…

بنابر گزارشات منتشر شده آب شرب ٣٠٠ روستای استان کرمانشاه بوسیله کامیون‌های حمل آب تامین می‌شود و از هرگونه سیستم توزیع آب لولەکشی و بهداشتی محروم می‌باشند.

این در حالی‌ست که بنابر گزارشات حکومتی منابع آبی استان کرمانشاه-زیرزمینی و جاری- هشت درصد منابع آبی ایران را تشکیل می‌دهد، حجمی از منابع آبی که می‌بایست بنابر برنامەریزی‌های دقیق و تخصیص بودجه در راستای رفع مشکلات مردم مورد بهرەبرداری قرار می‌گرفت.

در همین راستا و به گزارش خبرگزاری  مهر، سید قاسم جاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اعلام کرد که: ٨٠ درصد از ٢٢٠ روستای حومەی شهرستان کرمانشاه فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستند و از سیستم لوله‌کشی آب بی‌بهرەاند.

استان کرمانشاه که از نظر داشتەهای طبیعی -معادن، منابع نفتی و گازی، کشاورزی و دامداری- و نیز برخورداری از چند نقطه مرزی مهم از استان‌‌ها زر خیز و ثروتمند ایران محسوب می‌شود، دچار فقر شدید، بیکاری، عدم توسعەیافتگی، عدم تخصیص بودجه کافی و عدم وجود زیرساخت‌های رفاهی می‌باشد.

هوشنگ اکبری، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به خبرگزاری “ایرنا” گفته است: ٢۶٠ روستای کل استان کرمانشاه از دسترسی به آب لوله کشی محروم‌اند و چهل درصد کل روستاهای استان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی ندارند.

قابل ذکر است مناطق جلالوەن، هوزمانەوەن و دورود فرامان از جمله بخش‌ها و مناطقی می‌باشند که در وضعیت بحرانی عدم دسترسی به آب سالم و بهداشتی قرار دارند.

به گزارش کردستان میدیا،مردم کرمانشاه که به جرم کرد بودن از حقوق اولیه خود محروم‌اند و با داشتن سرچشمەهای مواد خام اولیه و نیز جغرافیای مناسب در زمرەی فقیرترین استان‌های ایران محسوب می‌شوند، همیشه قربانی سیاست‌های استعماری رژیم‌های مختلف شاهی  و شیخی بودەاند.

استعمار منابع استان‌های کردستان و زاگرس و چپاول سرمایەهای هنگفت این مناطق توسط سران رژیم« ولایت فقیه» و عدم سرمایەگذاری در این استان‌ها بنیادهای زندگی و توسعه را در کوردستان نابود کرده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا