حقوق بشر

حمله گارد زندان رجایی شهر به بند زندانیان سیاسی

ساعتی پیش در پی خودداری زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندانیان رجایی شهر از انتقال به بند ده٬ گارد زندان به زندانیان حمله کرد…


به گزارش «زیتون» زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سال ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر٬‌ به دلیل وجود دوربین‌های امنیتی٬ در مقابل انتقال به بند ده مقاومت کرده بودند. اما در نهایت با دخالت گارد زندان و ضرب و شتم زندانیان٬ این انتقال صورت گرفته است. بخشی از وسائل شخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی در پی این یورش از بین رفته است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا