گوناگون

مشکل اعتیاد در ایلام

در حالی که استان ایلام درسال های قبل از حکومت اسلامی در میهن کمتر از انگشتان دست معتاد به مواد مخدر داشت . اما در حال حاضر با توجه به بیکاری و مسئله هشت سال جنگ هر روز بر تعداد معتادان به مواد مخدر طبیعی و صنعتی در شهرها و روستاهای استان رو به افزیش است…

در این میان عدم شفافیت و مسئله فرهنگی و قبیله ای هم سد و مانع بزرگی برای روشن شدند تعداد دقیق معتادان به مواد افیونی در استان می باشد. مسئولین و مراکز بهزیستی و باز پروری معتادان استان هم کمترین اطلاع از تعداد دقیق معتادان را ندارند. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام با خوشحالی بنابر اطلاعات نادرست و غیر واقعی گفت: استان ایلام بر اساس آخرین ارزیابی های این ستاد بودند از نظر میزان مصرف مواد مخدر است.

این در حالی است که ایلام از لحاظ جمعیت یکی از کوچکترین استانهای کشور است و بیشتر معتادانی که پول و امکانات دارند بصورت مخفی به مصرف مواد مخدر ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهد کمالوندی اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هر پنج سال یکبار پایشی را به شکل شیوع شناسی برای جمع آوری اطلاعات افراد گرفتار در زمینه اعتیاد به انواع مخدر انجام می دهد که استان ایلام سال ۹۰ از نظر میزان عرضه و مصرف مواد مخدر در رتبه ۲۳ کشور قرار داشت و حدود ۱۲ هزار نفر در دام اعتیاد گرفتار بودند.

وی افزود: سال گذشته نیز این پایش در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان همزمان با سراسر کشور صورت گرفت که رتبه استان از ۲۳ سال ۹۰ به ۲۷ بهبود یافته که نشان می دهد ایلام از نظر میزان آلودگی به انواع مخدرها پاک تر شده و هم اکنون جزو پنج استان پاک کشور از این منظر هستیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر استان ایلام با اشاره به فعالیت ۳۶ مرکز ترک اعتیاد در استان ایلام، تاکید کرد: تنها شش۶ مورد از این تعداد دولتی هستند و به سه شکل مراکز درمان سرپایی، درمان اقامتی و مراکز کاهش آسیب گذری عمل می کنند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا